Arkeologi på schemat

Er lokala kulturmiljön – ett läromedel väl vårt att titta närmare på! Inför besöket lägger vi tillsammans upp programmet. Vi tar utgångspunkt i elevernas närmiljö och tillsammans skapar vi förståelse för de historiska spår vi ser i omgivningen.

Utgrävning med årskurs 2 i Skegrie.

Fotograf: Trelleborgs museum

Vi hjälper dig och dina elever att utnyttja potentialerna i er egen närmiljö!

  • Vill du veta mer om kulturlandskapet nära din skola.
  • Vill du använda närmiljön som läromedel.
  • Vill du engagera dina elever i annorlunda ämnesövergripande utomhuslektioner.

Arkeologi på schemat är ett flexibelt pedagogiskt program som utformas efter respektive skolas förutsättningar och behov. Syftet är att upptäcka och utnyttja den egna lokala kulturmiljön (byggnader, kulturlandskapet, fornminnen, lokala sagor och sägner o.s.v.) på ett ämnesövergripande och inspirerande sätt. Vårt besök kan vara ett enstaka besök eller bli ett längre samarbetsprojekt. Det viktigaste är att det har en naturlig plats i den ordinarie undervisningen som fungerar som komplement, inspiration och fördjupning. Programmet lägger vi upp och utformar tillsammans. Ett basprogram finns för den som så önskar.

Arkeologi och kulturarvspedagogik väcker många kluriga frågor och innefattar många olika ämnesområden. Därför är det också lätt att införliva de flesta skolämnen i upplägget.

Natur/kultur. Beskrivande och betraktande. Praktiskt och teoretiskt. Vi jobbar tematiskt och ämnesövergripande och gärna i samarbete med hela lärarlag.

De arkeologiska metoderna och hur materialet tolkas utgör också en utmärkt utgångspunkt för eget källkritiskt tänkande och diskussioner om tolkningsföreträden och historiesyn.

Målgrupp: Årskurs 2 – gymnasiet.
Pris: Kontakta oss för info. Priset varierar beroende på uppläggets innehåll och omfattning. Basprogrammet kostar 360 kr + ersättning för resa.

Kultur- och fritidsförvaltningen