Här hittar du alla Trelleborgs museers pedagogiska program. I Trelleborgs museer ingår Trelleborgs museum, Trelleborgen, Axel Ebbes konsthall, och Borgquistska hattmuseet.

Pedagogisk verksamhet

Trelleborgs museers pedagogiska utbudskatalog

Fotograf: Trelleborgs Museer

Nu finns en katalog med vår pedagogiska verksamhet. Katalogen kan du ladda ner och naturligtvis gärna sprida till andra som kan vara intresserade. Önskar du en tryckt katalog så skickar vi dig gärna det så länge lagret räcker.

Er lokala kulturmiljön – ett läromedel väl vårt att titta närmare på! Inför besöket lägger vi tillsammans upp programmet. Vi tar utgångspunkt i elever…

Följ med oss till Norra Kyrkogården. En kyrkogård är som ett samhälle i miniatyr där varje grav har fryst tiden i ett visst ögonblick. Det går att utl…

Har du sett Sjöormen på torget eller Lättare än luft på badhuset i Trelleborg? Vill du lära känna skulptören, grafikern och diktaren Axel Ebbe och ins…

Visste ni att prinsessan på ärtens världsberömda ärta så småningom hamnade på Trelleborgs museum? Här finns den till allmänt beskådande. Jakten på pri…

Det egna skapandet kan bli ett roligt och lärorikt inslag i något av skolans pågående undervisningsteman. Arkitektur, industrialismen, yttrandefrihet …

Välkomna till Stadslifv och till Trelleborg runt förra sekelskiftet! Utställningen tar avstamp i den medeltida staden men fokuserar framför allt på de…

Sverige stod utanför 2:a världskriget, eller gjorde vi verkligen det? Och hur påverkades folket i Trelleborg av kriget? Genom kortfilmer, samtida berä…

Vill du lära känna dem som bodde här långt före oss? I utställningen försöker vi komma dem så nära som möjligt, med hjälp av vetenskapliga rekonstrukt…

Välkomna till vår handelsbod och skolsal, två autentiska miljöer som finns uppbyggda på Kulturmagasinet. Här kan eleverna känna på hur det var att gå …

Följ med på upptäcktsfärd i den medeltida staden Trelleborg. Från årskurs 4 till gymnasiet. Lärarfortbildningar om de medeltida städerna Trelleborg, S…

Trelleborgs Museer har god erfarenhet av att i samarbete med skolorna arbeta fram välfungerande projekt, från planering till genomförande. Vi låter el…

Museet, tillsammans med elever från Söderslättsgymnasiet, har dykt ner i färg, form och olika konstnärliga uttryck. Vill du prova samma övningar som …

Bara sex år i skolan, barnarbete och välgörenhetskläder. Gängslagsmål mellan öster och väster och simträning med ölkorkar runt magen. Vill ni veta mer…

Trollungar och drakar. Kyrkogrimmen och skogsrået. I det här programmet får eleverna gå in i Axel Ebbevärlden och blir för en stund en del av den. Vi …

I Trelleborgs Museums fasta utställningar Stadslifv och ÖGA mot ÖGA finns goda möjligheter att låta eleverna fördjupa sig i källkritiska frågor och fu…

Museipedagogerna

Telefonnummer
0410-73 30 49

Kultur- och fritidsförvaltningen