Deltagande vikingar på Slaget om Trelleborgen

The Municipality of Trelleborg are delighted to welcome you to register for this year’s Battle of Trelleborgen. Please fill out the registration form for participating Vikings 2022.

Trelleborgs kommun bjuder in till anmälan inför årets Slaget om Trelleborgen. Om du vill delta ber vi dig att fylla i anmälningsformuläret för deltagande vikingar under slaget 2022.

Deltagande vikingar kan nu anmäla sig till slaget om Trelleborgen.

Fotograf: Linda Olofsson

Information in English

The market will be officially open 10 am to 5 pm, Friday 8th of July-Sunday 10th of July.

No cars are allowed on the site during the museum’s opening hours.

You can register individually or as a group. If you register as a group we ask you to fill in the name of all group members.

Please give us a general idea of what you are selling, crafting or entertaining.

We want to recreate the Viking age as closely as possible. Any tent, attire, product or offer found not to meet standards will be, friendly, referred to the modern tent camp.

Medieval re-enacting, activities or products are allowed only in and around the medieval house.

Information about the Battle of Trelleborgen.

Send pictures of products and crafts to trelleborgen@trelleborg.se. Add your name and Battle of Trelleborgen, pictures as headline. Please send this and fill in the registration form no later than May 31st.

Welcome!

Information på svenska

Vikingamarknaden kommer officiellt vara öppen den 8-10 juli, klockan 10.00-17.00.

Inga bilar är tillåtna på området under museets öppettider.

Du kan anmäla dig antingen som grupp eller individuellt. Om du anmäler en grupp ber vi dig att fylla i namnet på alla gruppmedlemmar.

Vi behöver information om vad du säljer, tillverkar och/eller annat. Vi ämnar att återskapa vikingatiden och vikingamiljön så autentiskt som möjligt och därmed kommer utrustning, tält och föremål som inte möter dessa kriterier att hänvisas till det moderna tältlägret på området.

Medeltida återskapande, aktiviteter och föremål är tillåtna i och runt Medeltidshuset.

Information om Slaget om Trelleborgen.

Skicka bilder på hantverk, tält och föremål till trelleborgen@trelleborg.se. Ange ditt namn och Slaget om Trelleborgen i mejlet och ange även Slaget om Trelleborgen i mejlets ämne.

Du behöver ha besvarat formuläret och skickat informationen per mejl senast den 31 maj 2022.

Date of arrival
I want a place at the modern tent camp
I am a:
I am sending pictures by email (Add your name and Battle of Trelleborgen, pictures as headline)
Do you want breakfast saturday and sunday (free of charge)?
Do you want to participate at a dinner on Saturday evening? (The dinner will cost 100 SEK per person)

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att administrera din anmälan till Slaget om Trelleborgen (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering).

De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke.
Dina personuppgifter kommer att lagras i vår formulärdatabas. Dina personuppgifter kommer hanteras av personal på Trelleborgen.

Under Slaget 2022 kommer vi att fotografera och filma, detta kommer att läggas ut på vår hemsida, Facebooksida, instagramsida osv. Du kan när som helst be personalen om att ta bort en bild där du finns med.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är Kulturnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se.

Dina personuppgifter sparas i maximalt 1 år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter. Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

 

The municipality of Trelleborg collects and stores the personal information you provide to administer your application to the Battle of Trelleborgen (this regards collection, handling, storage, and deletion). The personal data processed for the purpose is: your name. This takes place with the support of consent.

Your personal information will be handled by the staff at Trelleborgen.

During the Battle of 2022, we will film and photograph, which will be posted on our social media platforms and website at Trelleborgs kommun. At any time, you can ask the staff to not take a picture of you/delete a picture of you.

The municipality of Trelleborg handles your personal information in accordance with the General Data Protection Regulation and does not retain personal information longer than necessary and no longer than 1 year. Kulturnämnden is responsible for these matters and can be contacted at kulturfritid@trelleborg.se

More information about how we process personal information, about your rights and about the General Data Protection Regulation can be found at www.trelleborg.se/personuppgifter. The Data Protection Officer for Trelleborg municipality can be reached at dataskyddsombud@trelleborg.se or phone number 0410-73 30 00.

Kultur- och fritidsförvaltningen