Vad hände sen? Uppföljning på skolan

Trelleborgens museipedagog kommer gärna till er i klassrummet och pratar om era upplevelser en tid efter besöket.

Hur slutade äventyret? Hur skapar vi historia? Vad är sanning och vad är fantasi?

Tid: 45 minuter
Målgrupp: årskurs 4 – 6
Pris: 360 kronor + reseersättning
Gruppstorlek: Helklass
Plats: skolan

Kultur- och fritidsförvaltningen