Axel Ebbes konst

Axel Ebbe är kanske mest berömd för sina oförglömliga skulpturer. Den monumentala Sjöormen på Stortorget och den graciösa Irrblosset i Stadsparken ligger de flesta trelleborgare varmt om hjärtat och har blivit självklara mötesplatser i staden. Men han gjorde så mycket mer. Han var en mångsysslande konstnär och arbetade vid sidan av skulpturen med grafik, diktning och måleri.

Konstnärlig utbildning fick Axel Ebbe hos den norsk-danske skulptören Stephan Sinding i Köpenhamn. Men innan dess hade han studerat måleri för konstnären Fredrik Krebs vid sidan av språk- och estetikstudier vid Lunds universitet 1888-1890.

Axel Ebbe blev färgad Stephan Sindings franskinfluerade stil. I Axel Ebbes tidiga skulpturer ser man drag av symbolismen och jugend. Den första skulpturen Solrosen skapades 1891. Med tiden kom Axel Ebbe att skapa en stil som var mer provinsiell, humoristisk och folklig med inspiration och rötter i hembygden. Denna stil brukades dock inte i beställningsarbetena.

Axel Ebbe var även en flitig grafiker. Troligtvis lärde sig Axel Ebbe den grafiska tekniken under en lång utlandsvistelse runtom i Europas större städer 1897-1909. De flesta grafiska bladen gjordes i torrnål och akvatint. Bland motiven kan man se djur, humoristiska figurer och väna kvinnor. I många av bilderna uttryckte han sig i en folklig och humoristisk stil, där han lånade drag från personerna i sin hembygd.

Att dikta var ytterligare ett sätt för Axel Ebbe att uttrycka sig konstnärligt. Det första litterära verket – diktsamlingen Rijm o Rodevelske publicerades 1913. I denna kan man läsa om spöken och sagoväsen. Delar av den skevs i Paris och Monte Carlo, då hemlängtan och kärleken till fädernetorvan blev alltför stark.

1922 utgavs Heterogenesis, som på grekiska kan översättas med sammansatt blandning eller egentligen blandat gods. I denna finns fotografier av statyer och dikter på både skånska och rikssvenska illustrerade med Axel Ebbes pricksäkra teckningar.

Axel Ebbe började arbeta på sin Bibelsk Historie 1936. Detta praktverk är konstnärens fria tolkning av gamla testamentet. Gestalterna i berättelsen är folkliga och har lånat drag av hembygdens befolkning. Dikterna tecknades för hand och illustrerades för att sedan göras om till grafik. Arbetet var mycket tidkrävande och tungt. Axel Ebbe hade under en period ryggskott och då fick hustrun Lillemor sköta tryckpressen som var av handtrycksmodell. Resultatet blev en begränsad upplaga Bibelsk Historie varav den en kan beskådas på Axel Ebbes konsthall.

En svart-vit version gavs ut postumt 1949 i en begränsad upplaga.

Axel Ebbes konst

Skulpturer på Axel Ebbes konsthall

Fotograf: Lars Sjöholm

Axel Ebbes Konsthall

Telefonnummer
0410-73 30 00

Adress

Axel Ebbes konsthall
Stortorget 1
231 43 Trelleborg

Besöksadress

Axel Ebbes Konsthall
Hesekillegatan 1
231 53 Trelleborg

Konsthallen är tillfälligt stängd för ombyggnad.

Kultur- och fritidsförvaltningen