Hur ska Trelleborg Tillsammans arbeta framöver?

Trelleborg Tillsammans vill veta vad ni tycker som är med i överenskommelsen. Vänligen fyll i webbenkät nedan, tack.

Till alla organisationer som är med i Trelleborg Tillsammans

Nu har vår nya politiska ledning kommit på plats och vill då också ta tag i arbetet med Trelleborg Tillsammans. Tidigare har det funnits en styrgrupp med representanter från den idéburna sektorn, ledande politiker och kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef. Vidare har det funnits en mängd olika arbetsgrupper inom specialområden som kultur, idrott, sociala föreningar med flera.

Hur ska vi arbeta framöver?

Man kan se detta på minst två olika sätt.

Alternativ 1

Som ett rent förhållningssätt där parterna är överens om de principer som finns i själva överenskommelsen. Olika möten sker hela tiden mellan de olika parterna inte minst med oss på kultur- och fritidskansliet men även med våra politiker.

Alternativ 2

En organisation med olika grupper som möts och arbetar. Här uppstår då en del andra frågor.

  • Vem väljer ut den idéburna sektorns representanter?
  • Vad är syftet med mötena och vad ska de leda till?

Trelleborg Tillsammans vill veta vad ni tycker som är med i överenskommelsen. Vänligen fyll i webbenkät nedan, tack.

Trelleborg tillsammans

Vilket alternativ tycker din förening / organisation är bäst?

Kultur- och fritidsförvaltningen