Parasportdag

Parasportdagen arrangerades för första gången i Trelleborg den 17 maj 2022. Över hundra deltagare var med och testade olika idrotts- och kulturaktiviteter på Söderslättshallen och Östervångsstadion.

Den 17 maj arrangeras för första gången parasportdagen med inslag av kultur i Trelleborg.

Fotograf: Maria Tigerschiöld

Deltagarna kunde bland annat testa basket, bowling, gymnastik, innebandy, judo, pyssel, rugby, kälkhockey och tandemcykling. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Nilsson hälsade alla välkomna och David Olsson från FIFH Malmö invigningstalade. Dagen arrangerades av Trelleborgs kommun tillsammans med lokala föreningar.
 
Tanken är att parasportdagen ska bli ett årligt återkommande arrangemang för personer i alla åldrar med funktionsnedsättning.

Bakgrund

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i juni 2021 att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med föreningslivet arbeta fram ett förslag för genomförande av en parasportdag med kulturella inslag under våren 2022. En heldag med både idrott och kultur för personer med funktionsnedsättning som kan komma att bli ett årligen återkommande arrangemang.

Kultur- och fritidsförvaltningen