Redovisning föreningsbidrag

Utbetalda föreningsbidrag som enligt beslut ska redovisas på webben redovisas här. Vid stickprovskontroll ska fakturakopior uppvisas.

Redovisning föreningsbidrag

Vid all marknadsföring av arrangemang och liknande har vi tydligt angett: med stöd från kultur- och fritidsnämnden, Trelleborgs kommun

Föreningens kontaktperson

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar för redovisning av föreningsbidrag, behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering.

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt ärendehanteringssystem och kommer att hanteras av Kultur- och fritidsförvaltningen.
Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är Kultur- och fritidsnämnden som kan kontaktas på e-postadress kulturfritid@trelleborg.se.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Kultur- och fritidsförvaltningen