Anmälan för föreningar och organisationer

Anmälningssida för föreningar och organisationer. Här kan du registrera intresseanmälan för medverkande i till exempel föreningsmöten, lovaktiviteter, parasportdag eller kulturdag.

OBS! Fyll i vilken förening du representerar när du anmäler dig. Det behöver vi veta.

Registrera din anmälan här

Deltagande

Jag samtycker till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som jag lämnar till Kultur- och fritidsförvaltningen (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering).

De personuppgifter som behandlas för detta ändamålet är: namn och e-post. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av samtycke och jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke och jag har även rätt att begära att mina personuppgifter raderas.
Dina personuppgifter kommer lagras i vårt publiceringssystem och kommer att hanteras av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är Kultur- och fritidsnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se. Dina personuppgifter sparas i maximalt 90 dagar.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.

Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Kultur- och fritidsförvaltningen