Parkeringstillstånd

För dig som har ett rörelsehinder och har särskilt tillstånd för parkering gäller vissa förutsättningar.

Var och hur gäller parkeringstillstånd för rörelsehindrad? Enligt Trafikförordningen (1998:1276) 13 kap. 8 § framgår följande:

Ett parkeringstillstånd gäller hela landet och ger

  • Rätt att parkera fordon under högst 3 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.
  • Rätt att parkera fordon under högst 24 timmar där parkering enligt lokal trafikföreskrift är tillåten under mer än 3 timmar, men mindre än 24 timmar.
  • Rätt att parkera fordon på p-platser som genom lokal trafikföreskrift reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd. Viss längsta uppställningstid som föreskrivits på sådan plats skall iakttas.

Observera att ovanstående inte gäller vid parkering på tomtmark, samt att parkeringsskiva ska användas där tilläggstavla om p-skiva finns.

Parkeringstillståndet medger inte parkering på sådan kortare vägsträcka som föreskrivits vara avsedd för vissa ändamål eller fordonsslag, till exempel  taxi-, last- och vändplatser.

Parkeringstillståndet medger heller inte parkering på huvudled eller gångfartsområde utanför markerad plats.

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas då innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren är passagerare och i behov av regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet.

Missbrukas parkeringstillståndet genom att annan person utnyttjar detta, kan kortet återkallas. Detta kan också ske om förutsättningarna för beviljande av parkeringstillstånd förändras.

Tekniska Serviceförvaltningen

Relaterade sidor