Parkering i Smygehuk

Smygehuk är Trelleborgs största enskilda besöksmål. För att säkerställa tillgängligheten till Sveriges sydligaste udde vill Trelleborgs kommun kunna erbjuda dig som besökare möjlighet till effektiv och ordnad parkering.

I området kring Smygehuk finns flera olika parkeringsalternativ. All parkering är avgiftsfri, men laddstationerna för elbilar är avgiftsbelagda och du betalar för elen med appen Easypark.

Följ skyltning på plats i området. Stenar har lagts ut som markerar gränsen mellan det privata markområdet och det som kommunen äger. Smygehuk turistinformation informerar om vilka regler som gäller för de kommunala parkeringarna. På den privata parkeringen mellan väg 9 och Köpmansmagasinet är uppställning och camping med husbilar och husvagnar förbjudet.

Buss och cykel till Smygehuk

Om du vill ta dig till Smygehuk utan bil, har du flera olika möjligheter. Skånetrafikens regionbuss 190 trafikerar udden på sin väg till och från Ystad. Det finns även cykelväg längs kusten. För dig som kommer till Smygehuk med elcykel är laddning av batteriet gratis. Laddstationen finns vid turistinformationen.

På somrarna är det också möjligt att åka gratis med en dubbeldäckad Londonbuss mellan Trelleborg och sydligaste udden.

Aktuella parkeringsbestämmelser på Smygehuk

Du hittar aktuell information om parkeringsmöjligheter och bestämmelser på Visit Trelleborgs webbplats.

Parkering på Smygehuk

Tekniska Serviceförvaltningen