Parkering i Smygehuk

Smygehuk är Trelleborgs största enskilda besöksmål. För att säkerställa tillgängligheten till Sveriges sydligaste udde vill Trelleborgs kommun kunna erbjuda dig som besökare en effektiv och ordnad parkeringsplats. 

På Trelleborgs kommuns parkeringar i Smygehuk kan du parkera i upp till 24 timmar med undantag av parkeringsplatserna vid rökeriet där parkeringstiden är max en timme för de elva platserna.

Idag har du möjlighet att parkera på den kommunala marken omedelbart öster om nedfarten till hamnen, samt längst i söder vid Utkiken. Husbilar hänvisas till parkeringen vid fyren.

Följ skyltning på plats i området. Stenar har lagts ut som markerar gränsen mellan det privata markområdet och det som kommunen äger. Turistbyrån informerar om vilka regler som gäller för de kommunala parkeringarna. På den privata parkeringen mellan väg 9 och Köpmansmagasinet är uppställning och camping med husbilar och husvagnar förbjudet.

Buss och cykel till Smygehuk

Om du vill ta dig till Smygehuk utan bil, har du flera olika möjligheter. Skånetrafikens linjebuss 190 trafikerar udden på sin väg till och från Ystad. Det finns även cykelväg längs kusten. På somrarna är det också möjligt att åka gratis med en dubbeldäckad Londonbuss mellan Trelleborg och sydligaste udden.

Tekniska Serviceförvaltningen