Grävningsbestämmelser

Kommunens gator, parker och annan mark används till anläggningar som är till nytta för dig som kommuninvånare. Om du behöver utföra grävning i kommunens mark finns bestämmelser som du behöver ta hänsyn till.

Anläggningar under gatumark eller parkmark är nödvändiga för att samhället ska fungera. Trafiken ska flyta utan störningar samtidigt som kablar och ledningar i marken måste fungera. För att klara olika hänsyn har Trelleborgs kommun tagit fram särskilda bestämmelser för dig som behöver gräva i kommunal mark. Dagens bestämmelser gällande grävarbeten är i ständig utveckling och ibland kan kraven från olika intressenter innebära att olika behov står emot varandra. Kommunens riktlinjer och bestämmelser gällande grävning berättar vilka regler som gäller och vad du måste ta hänsyn till.

Så här söker du grävningstillstånd

I dokumentet grävningsbestämmelser kan du hitta uppgifter om aktuell taxa för grävtillstånd. Om du behöver gräva på kommunal mark måste du ansöka om tillstånd hos Trelleborgs kommun. 

Ansökan om grävningstillstånd (Självbetjäningssida)

Grävningsbestämmelser

I Grävningsbestämmelser kan du läsa mer om rutiner för markarbeten och återställning efter grävarbeten. Här finns också anvisningar för hur grävningen ska utföras för att växtlighet och miljö inte ska komma till skada.

Tekniska Serviceförvaltningen