Hållbart resande

Hållbart resande kan ibland kännas som ett luddigt begrepp, men oftast är det med väldigt konkreta handlingar som du reser hållbart. Väljer du till exempel att ställa bilen och istället promenera, cykla eller åka kollektivt reser du hållbart. Enkelt och konkret!

Hållbart resande har många fördelar både för dig som privatperson och för vår gemensamma miljö. Förutom att miljöbelastningen blir mindre gynnar det oftast både din hälsa och din ekonomi.

Alla slags resor kan göras hållbara, vare sig det handlar om din färdväg till och från jobb, skola eller fritidsaktiviteter, shoppingturer till stan eller resor för att träffa släkt och vänner. Även resor till och från kollektivtrafikpunkter som Trelleborg C går att genomföra på ett hållbart sätt.

Trelleborgs kommun arbetar med många åtgärder för att fortsätta utveckla hållbarheten i vårt resande, oavsett om vi reser till, från eller inom kommunen. Ett par exempel är utvecklandet av Trelleborg C till modernt resecentrum och knutpunkt för kollektivtrafiken, och våra satsningar på funktionella och säkra cykelställ. Flera kampanjer och aktiviteter har också genomförts för att uppmuntra till hållbart resande.

Med tågförbindelsen norrut till Malmö, förbättrad busstrafik och pågående arbete för att förbättra cykelvägnätet finns det goda förutsättningar för både boende och besökare  i Trelleborg att välja ett mer hållbart sätt att resa.

Kommunledningsförvaltningen