Det är enkelt att ta sig till Trelleborg och många människor kommer hit för att turista och upptäcka alla skatter i vår vackra kommun, eller för att arbeta. Trelleborg är också start- eller slutpunkt för färjorna för många genomresor till och från kontinenten.

Med färja från kontinenten till Trelleborg.

Fotograf: Niclas Ingvarsson

Du kan ta dig till Trelleborg från andra platser i världen med flera olika färdmedel.

Trelleborg – mitt i Europa!

Kommunledningsförvaltningen