Undersökning av cykelmiljön

Cykelfrämjandets cyklistvelometer

Cyklistvelometern är en nationell granskning av hur cyklister upplever kommunen. Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år.

Delta i enkäten 2022.

Trelleborgs kommun var en del av den fördjupade kommunrapporten 2021.

Kommunledningsförvaltningen