Undersökning av cykelmiljön

Cykelfrämjandets cyklistvelometer

Cyklistvelometern är en nationell granskning av hur cyklister upplever kommunen. Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år.

Trelleborgs kommun var en del av den fördjupade kommunrapporten 2022.

Cykelfrämjandets kommunvelometer 2022

Kommunledningsförvaltningen