Trelleborg Tillsammans

Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar och andra organisationer inom idéburen sektor i Trelleborg.

Femhundra unga trelleborgare samlade i ett rapsfält för att delta i konstprojektet Peace, Love and Photography.
Foto: Erik Roman Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Femhundra unga trelleborgare samlade i ett rapsfält för att delta i konstprojektet Peace, Love and Photography.

Den lokala överenskommelsen finns för att synliggöra föreningslivets och de idéburna organisationernas viktiga roll i Trelleborg. Den formulerar en vision och principer för det framtida samspelet mellan parterna.

Trelleborg Tillsammans-möte 8 maj

Trelleborgs kommuns idéburna sektor välkomnas till gemensamt möte tisdag 8 maj klockan 18.00 – 20.00 i Parken, Rotundan.

Program

Nya bostadsområden i Trelleborgs Kommun – vad kan den ideella sektorn bidra med? Vi tittar på Översiktsplaner för stad och omland.

Undertecknande av Trelleborg Tillsammans-avtalet för de som vill men inte gjort det ännu.

Föranmälan senast fredag 4 maj till kulturfritid@trelleborg.se

Välkomna önskar Styrgruppen för Trelleborg Tillsammans

Torbjörn Karlsson
Mikael Rubin
Jörgen Flink
Sonny Spurr
Mats Åke Svensson
Gert Nilsson
Ulla Britt Olofsson
Jessica Österman

Vilka är med?

Parterna i överenskommelsen är Trelleborgs kommun (politiska nämnder, förvaltningar och bolag) och föreningar samt andra organisationer inom den idéburna sektorn i Trelleborg.

Vision

Trelleborg är en framgångskommun med hög livskvalitet där den idéburna sektorn har en viktig roll.

Mål

Målet med överenskommelsen är att synliggöra och stärka den idéburna sektorn så att de stora möjligheterna till engagemang som finns idag kan fortsätta att utvecklas och bidra till trelleborgarnas välfärd.

Målet ska uppnås genom att:

 • Skapa förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna
 • Stärka idéburna organisationers roll som opinionsbildare
 • Öka organisationernas möjlighet att vara en aktör i välfärdsutvecklingen

Omslag från folder

I foldern Trelleborg Tillsammans kan du läsa mer om samverkan mellan föreningslivet och kommunen i Trelleborg. Du kan ladda ner foldern via länken nedan.

Foldern Trelleborg Tillsammans (PDF-dokument, 1,5 MB)

Vill du anmäla din förening eller organisation till Trelleborg Tillsammans?

Alla föreningar och andra idéburna organisationer i Trelleborg som önskar ansluta sig kan göra det genom att anmäla föreningen/organisationen via e-post till , eller genom att ringa till Trelleborgs kommun. Så snart föreningen/organisationen är anmäld är den ansluten till Trelleborg Tillsammans. Anmälan bekräftas sedan genom underskrift vid den årliga uppföljning av Trelleborg Tillsammans som kommer att ordnas.

Nyheter om Trelleborg Tillsammans

 • Fritidsforum med tema framtid och samverkan

  Fritidsforum med tema framtid och samverkan

  135 personer från 65 föreningar som representerade mer än 30 idrottsgrenar och fritidssysselsättningar samlades igår i Parken för att prata om Trelleborgs framtida idrotts- och fritidsliv.

 • Föreläsning - Pia Sundhage pratar om ledarskap

  Pia Sundhage

  Svenska damlandslaget kommer till Trelleborg i april för landskamp mot Kanada och träningsläger på Sveriges sydligaste fotbollsarena. Förbundskapten Pia Sundhage föreläser om ledarskap 5 april på Parken.

 • Invigning av nya boxningslokaler och uppstart av ny boxningsförening

  Trelleborg Boxing Academy

  Lördag 11 mars klockan 17.00 invigs nya lokaler till Trelleborg Boxing Academy på Concordia, Hesekillegatan / Hyredammsgatan.

 • Trelleborg Tillsammans för integration

  Torbjörn Karlsson presenterar 1,3 miljoner till integration.

  Ett sjuttiotal deltagare från Trelleborgs föreningsliv, studieförbund och kommun träffades 28 september på Rotundan i Parken.

 • 1,3 miljoner till integration

  Trelleborg Tillsammans bjuder in till möte på Parken onsdag 28 september klockan 18.00 – 20.30 för föreningar och studieförbund.

 • Häst- och lieslåtter

  Nordsvenska hästar

  Slåttermarkerna ökar den biologiska mångfalden, bevarar en intressant kulturhistoria och rymmer stora skönhetsvärden.

 • Tjejmässa på Söderslättshallen

  Mässa på Söderslättshallen

  Lördag 12 september klockan 11.30 öppnar vi portarna på Söderslättshallen till Trelleborgs egen Tjejmässa med tema idrott och girlpower! Du kan åka med gratisbussar från fritidsgårdarna direkt till mässan.

 • Trelleborg tillsammans

  Projektet Läskraft

  Forumet Trelleborgs kommun skapat tillsammans med föreningar och idéburna organisationer i Trelleborg ska utveckla samarbeten sinsemellan till gagn för samhället och människorna i kommunen.

 • Uppföljningskonferens av vår lokala överenskommelse Trelleborg Tillsammans

  Den 9 oktober arrangeras en uppföljningskonferens av vår lokala överenskommelse Trelleborg Tillsammans.

 • Workshop 27 maj om Trelleborg tillsammans

  Workshop om Trelleborg Tillsammans den 27 maj i Parken.

 • Positivt för PC-Malte

  Många äldre känner sig lite främmande inför den nya tekniken med datorer, läsplattor och smarta mobiltelefoner. Därför föreslår en trelleborgare i ett medborgarförslag att kommunen ska inrätta en så kallad PC-Malte, en eller flera personer som kan ge råd och stöd åt människor i hanteringen av datorer.

 • Föreningslivet värt en egen mässa

  För några månader sedan skrev Trelleborgs kommun och föreningslivet i kommunen under en överenskommelse – Trelleborg Tillsammans. Avtalet reglerar samverkan mellan kommunen och den idéburna sektorn.

 • Konferens om lokala överenskommelser

  Den 11 mars 2014 arrangeras en konferens i Eslöv som handlar om lokala överenskommelser och om samverkan mellan kommun och idéburen sektor.

 • Trelleborg Tillsammans nyhetsbrev för november

  Skolbarn i ett rapsfält som tillsammans bildar bokstaven C.

  Detta är vårt första nyhetsbrev. Det skickas ut till alla som har kommit i kontakt med Trelleborg Tillsammans samt publiceras på www.trelleborg.se. Tanken är att vi ska skicka ut ett nyhetsbrev ca 4 gånger/ år. Vi vill gärna att du som läsare hör av dig med feedback och information.

 • Trelleborg Tillsammans uppmärksammades i Stockholm

  Kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård tillsammans med Civilsamhällesminister Maria Arnholm.

  Igår var det fem år sedan den Nationella Överenskommelsen inom det sociala området undertecknades. Det firades med kalas på Socialdepartementet i Stockholm. Ansvarig minister, Civilsamhällesminister Maria Arnholm fanns på plats, tillsammans med en rad representanter från de idéburna och de offentliga organisationerna i Sverige.

 • Flygande start för Trelleborg Tillsammans

  Totalt var det 42 föreningar som skrev under överenskommelsen Trelleborg Tillsammans den 10 oktober 2013.

  Trelleborg Tillsammans fick en succéartad start när Malmrossalen fylldes till sista plats och mer på torsdagskvällen. Inte mindre än 42 föreningar valde att skriva på överenskommelsen denna afton – och fler står på kö. Att samarbeta över gränserna mellan den idéburna sektorn och den offentliga är något som alla ställer sig bakom.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?