Intresseanmälan av lovaktiviteter med ekonomiskt stöd

I budgetpropositionen för 2018 avsätter regeringen 450 miljoner kronor per år 2018-2020 till gratis lovaktiviteter hela året, inte enbart på sommarlovet. Stödet ska fördelas via Socialstyrelsen till kommunerna.

Vill din förening eller organisation vara med på lovprogrammet? Intresseanmälningar behandlas löpande tills dess att lovpengarna är slut.

Regeringen utlovar 450 miljoner kronor till gratis lovaktiviteter 2018, varav 200 miljoner kronor till sommarlovet och ytterligare 250 miljoner kronor till övriga lov.

Trelleborgs kommun tilldelas 740 019 kronor + 925 488 kronor år 2018. Stödet ska fördelas via Socialstyrelsen till kommunerna, inte som tidigare via MUCF.

Det går inte längre att söka till sommarlovsaktiviteterna. Det finns däremot fortfarande pengar kvar att söka till höstlov och jullov 2018.

Intresset att arrangera gratis sommarlovsaktiviteter har varit rekordstort i år. Ansökningar har registrerats för över två miljoner kronor och det finns 740 019 kronor att fördela. Beslut om beviljat bedrag är skickat till samtliga sökande.

Den som nekats bidrag till sommarlovet eller inte fått önskat belopp kan göra ny ansökan inför höst- och jullov där det fortfarande finns kvar pengar att fördela.

Kultur- och fritidsförvaltningen återkommer snarast med besked om respektive aktiviteter beviljas ekonomiskt stöd eller ej.

Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras som arrangemang med lovstöd från Trelleborgs kommun och redovisas här senast 30 dagar efter genomförd aktivitet.

Stort tack för er medverkan!

Personuppgifter

Vid bokning av lovprogram ger medverkande arrangörer samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas vid marknadsföring av aktiviteterna. Respektive arrangör ansvarar därefter för personuppgifter till respektive arrangemang.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?