Redovisning av stöd till lovaktiviteter

Beviljat stöd till lovaktiviteter ska redovisas här till Trelleborgs kommun senast en månad efter genomförd aktivitet.

Detta ska redovisas: vilka aktiviteter som har genomförts, antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i lovaktiviteterna, effekter av lovaktiviteterna och särskilt effekterna för barn från ekonomiskt utsatta familjer. De medel som inte har använts i enlighet med stödets ändamål ska återbetalas enligt regeringens beslut.

Personuppgifter

Vid bokning av sommarlovsprogrammet ger medverkande arrangörer samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas vid marknadsföring av aktiviteterna. Respektive arrangör ansvarar därefter för personuppgifter till respektive arrangemang.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?