Redovisning av sommarlovsstöd

Beviljat sommarlovsstöd ska redovisas här till Trelleborgs kommun senast 31 augusti.

Detta ska redovisas: vilka aktiviteter som har genomförts, antalet flickor och pojkar 6-15 år som har deltagit i sommarlovsaktiviteterna, effekter av sommarlovsaktiviteterna och särskilt effekterna för barn från ekonomiskt utsatta familjer. De medel som inte har använts i enlighet med stödets ändamål ska återbetalas senast 1 november 2017.

Personuppgifter som lämnas i detta formulär kommer att behandlas i datasystem hos Trelleborgs kommun och användas för att lagra information i detta ärende. Uppgifterna är offentliga. För ytterligare information om hur personuppgifterna används, skicka ett brev eller ett e-postmeddelande till oss.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?