Sommarlovsaktiviteter

Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar gratis sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år tillsammans med lokala ungdomsföreningar. Träffa nya kompisar, prova på både kultur och idrott och återkom sedan till föreningsverksamheten till hösten!

Sommarlovskul i Trelleborg
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Sommarlovskul i Trelleborg

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter även 2019

Regeringen meddelade 16 mars att satsningen på avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för alla barn mellan 6 och 15 år ska fortsätta även under 2019. Statsbidraget uppgår till sammanlagt 200 miljoner kronor och betalas ut av Socialstyrelsen. Till Trelleborgs kommun fördelas 801 870 kronor år 2019. Beloppet rekvireras av kultur- och fritidsförvaltningen. Lokala föreningar och organisationer kan liksom tidigare år ansöka via kommunen om bidrag till gratis sommarlovsaktiviteter.

Gör ansökan här.

Syftet med det statliga bidraget är stödja kommunerna att utveckla aktiviteter som är integrationsfrämjande, som motverkar segregation och som ger stimulans samt personlig utveckling. Man vill även bidra till att skapa nya kontaktytor mellan flickor och pojkar från olika sociala bakgrunder.

Sommarlovsprogram 2019

Sommarlovsfolder skickas till alla grundskolebarn i Trelleborgs kommun i början av juni. Detaljerat program presenteras här på webben. Med reservation för eventuella ändringar eller tryckfel.

Rekordsommar 2018

7 600 deltagartillfällen för trelleborgsbarn i åldern 6-15 år har noterats på årets Sommarlovskul med ett trettiotal gratis sommarlovsaktiviteter. Alla deltagande barn och ungdomar är välkomna till fortsatta förenings- och fritidsgårdsaktiviteter när sommarlovet nu är slut.

Sommarlovskul genomfördes med 740 000 kronor i statligt stöd. Medarrangörer på årets Sommarlovskul har fått mycket positiv respons från alla som varit med. Besökare har påtalat att det är fantastiskt med dessa gratisaktiviteter speciellt för de som inte kan eller har ekonomi till att åka på semester.

Stort tack till alla medverkande i år. Välkomna åter nästa sommar!

Sommar på Dala 2018

Årets stora sommarlovssatsning Sommar på Dala har varit en stor succé med många deltagare varje dag, kommunala sommarjobbare, massvis med föreningsaktiviteter, fritidsgårdarnas Sommaronsdag, sol, bad och rekordvarmt sommarväder! Totalt 2 400 barn och ungdomar var med på olika föreningsaktiviteter plus 41 ungdomar som sommarjobbade på Fritidsbanken.

Trelleborgs Biblioteks boksnurra för gratis utlåning fanns på plats med tävling Sommarboken liksom Trelleborg Museums workshops med olika tekniker i bild och form. Badgäster, campinggäster och campingens arrendator var också positiva till arrangemanget.

Fritidsbanken på Sommar på Dala 2018

Fritidsbanken och kommunala sommarjobbande ungdomar har varit på plats på Dalabadet hela sommarlovet måndag- fredag klockan 10-18 och lånat ut gratis sportsaker och biblioteksböcker, spelat basket, brännboll, boule, fotboll, tennis med mera... Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Alla kan låna och allt är gratis!

Sommaronsdag 2018

Fritidsgårdarnas Sommaronsdag har haft aktiviteter varje onsdag med gratis sommarlovsbuss till stora arrangemang i Skegrie, Smyge, Stadsparken, Östervångsparken och Anderslövs Friluftsbad med bland annat hoppborgar, hinderbanor och lekar för totalt 550 barn med familjer. Övriga onsdagar har turen gått till Dalabadet där fritidsledarna har anordnat diverse aktiviteter i samarbete med Sommar på Dala. Vid samtliga tillfällen har olika idrottsföreningar varit på plats och haft aktiviteter.

Upprustning och inköp av varaktig utrustning 2018

Idrottsenheten har låtit uppföra ny boulebana och har renoverat tennisbanan på Dalabadet med nytt nät och nya stolpar. Underlaget är servat liksom på banan intill tennisen där det har spelats innebandy, basket med mera hela sommaren. Fotbollsmål fanns på plats på fotbollsplanen.

Boxningsring och stor aktivitetsmatta är inköpt och kan även fortsättningsvis nyttjas gratis av föreningar med flera. Badhuset och Anderslövs Friluftsbad har satsat på stora flytleksaker till bassängerna och Evenemangsenheten har investerat i populära högtalare som också kan användas vid kommande tillfällen.

Trelleborg Tillsammans

Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar sommarlovsaktiviteter till kommunens grundskoleelever tillsammans med lokala ungdomsföreningar. Stort tack till alla som ställer upp med ledare och engagemang!

Redovisning

Aktiviteterna ska genomföras på sommarlovet och vara gratis för barn och ungdomar i åldern 6-15 år. Förvaltningen ser gärna att möjligheten till drop-in på aktiviteterna finns för den som spontant vill vara med. Samtliga aktiviteter som beviljas ekonomiskt stöd ska marknadsföras som arrangemang med sommarlovsstöd från Trelleborgs kommun och redovisas här senast 30 dagar efter genomförd aktivitet.

Personuppgifter

Vid bokning av sommarlovsprogrammet ger medverkande arrangörer samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas vid marknadsföring av aktiviteterna. Respektive arrangör ansvarar därefter för personuppgifter till respektive arrangemang.

Sommarkollo med övernattning

Sommarkollo med övernattning finns för tillfället inte i Trelleborgs kommun.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?