Rugby Tillsammans

Integrationsprojekt Rugby Tillsammans är en del av fritidsnämndens satsning 2017. Pingvin Rugby Clubs klubbstuga är öppen varje måndag och onsdag från slutet av april till november klockan 14-17 för ungdomar i åldern 12-18 år.

Pingvin Rugby Club anordnar Öppen klubb där föreningens ledare och ungdomar helt i enlighet med rugbyns värdegrund tar emot ungdomar för både träning och allmänt umgänge.

Ordförande Daniel Sörensson berättar:

- Pingvin Rugby Club grundades 1962. I mer än 50 år har föreningen arbetat med rugbyns värdegrund framför ögonen: Disciplin – Respekt – Integritet – Passion – Solidaritet -Tillsammans.

- Med denna värdegrund i fokus blir det självklart att i den tid som nu råder kliva fram och erbjuda de många ungdomar som under det senaste året kommit till vår kommun från andra länder en plats i vår gemenskap. Vi ser också en möjlighet att öka integrationen i vårt område och skapa mer samarbete med skolor och boende i vårt område.

- Vår förhoppning är att våra rugbyungdomar skall knyta kontakter bland de nyanlända och boende i närområdena, och så småningom kanske också vänskapsband. Våra rugbyungdomar går på de skolor de nyanlända så småningom börjar på, vilket bör underlätta integrationen även i skolan. Vi ser att detta kan vara gynnsamt även för våra rugbyungdomar, som får träna sig i att leva efter värdegrunden även utanför plan och klubbhus.

- Vi tror att denna typ av möten kan vara en väg till ett öppnare samhälle och en snabbare integration. Rugby kan man spela tillsammans även utan ett gemensamt språk, det har vi redan idag exempel på på rugbyplanen, och det borde därför vara rimligt även för de nyanlända att delta utan att känna sig utanför.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?