Integrationsaktiviteter

Fritidsnämnden och kulturnämnden fördelar sammanlagt 1,3 miljoner kronor för att tillsammans med den idéburna sektorn arbeta med integrationsfrågor.

Förvaltningschef Jörgen Flink presenterar 1,3 miljoner till integration
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Förvaltningschef Jörgen Flink presenterar 1,3 miljoner till integration

Bidrag från fritidsnämnden

Korpen Trelleborg - Korpserie i utomhusfotboll
Athletic Kraftklubb Projekt 2017 Olympisk Lyftning
Makedoniska Föreningen - Integrationsbidrag
Palmens Fotbollscamp - Alla ska med
Pingvin Rugby Club - Rugby Tillsammans
Trelleborgs Fotbollsförening - Öppen Hall
Aktiv Ungdoms Trelleborgsförening - Svensk föreningskultur
Vattenverkstaden - Vattenverkstad och integration.

Fritidsnämnden beslutade 5 december att genomföra följande projekt i samverkan med föreningarna:

Trelleborgs Sportfiskeklubb - Prova-på-verksamhet
UV-Rugby - Prova-på-verksamhet
Palmstadens Innebandyklubb - Ledarskap och integration
Aktiv Ungdom - Språkcafé Ungdom
Makedoniska föreningen Pelister - Integrationsfrämjande insatser

Bidrag från kulturnämnden

7m Projekt Ideella Förening
ABF Sydvästra Skåne
Ibn Rushd
Open Skåne
Piggsvinsteatern

Kontaktuppgifter

Frågor besvaras av respektive arrangör. Med reservation för eventuella ändringar.

Redovisning av integrationsstöd

Beviljat integrationsstöd ska redovisas här till Trelleborgs kommun. Detta ska redovisas: vilka aktiviteter som har genomförts, antalet deltagare och resultat.

I all marknadsföring ska samverkan med Trelleborgs kommun anges.

1,3 miljoner kronor i bidrag till integration.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?