Ungdomsenheten

Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser.

UNG i TRELLEBORG
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika UNG i TRELLEBORG

Ungdomsenhetens mål och syfte är att:

 • Ge barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser.
 • Ge barn och ungdomar träning i demokrati.
 • Få barn och ungdomar att fokusera på att arbeta för sina intressen och livsmål.
 • Använda ett situationsanpassat arbetssätt som innebär att driva verksamheten och aktiviteterna efter de ungdomar som besöker fritidsgårdarna.
 • Få med ungdomarna i vårt planeringsarbete och uppmuntra dem att vara med i det praktiska arbetet.
 • Skapa forum för inflytande och medbestämmande.
 • Använda ett arbetssätt som uppmuntrar ungdomarna att odla sina intressen och underlättar till delaktighet i föreningslivet och samhället.
 • Ge ungdomarna möjlighet att följa samhällsutvecklingen.
 • Berika ungdomarna intellektuellt och kulturellt.
 • Förebygga kriminalitet och missbruk.
 • Skapa en intressestyrd verksamhet och få ungdomarna aktiva.
 • Främja integrationen.
 • Värna om de svaga och tysta.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!