Fritidsgårdar

I Trelleborgs kommun finns sex fritidsgårdar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-17 år: Anderslövs fritidsgård, Backafalls fritidsgård, Gasverket Ungdomens Hus, Smygehamns fritidsgård, Tjejloftet och Skegrie fritidsgård.

UNG i TRELLEBORG
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika UNG i TRELLEBORG

Verksamhetsrapport - Vad händer på Ungdomsenheten?

Verksamhetsrapporterna presenteras från respektive enhet till fritidsnämnden vid deras sammanträden. Här berättar enhetscheferna månadsvis om en del av vad som händer i verksamheten.

Januari / februari

I skrivande stund är vi inne i ett fullspäckat sportlovsprogram för våra barn och ungdomar, bland annat har vi hunnit avverka en fotbollsturnering för högstadiet och äldre med sju lag och en stor publik. Det har varit diverse turneringar, bakning, skridskoåkning, samarbetsövningar och utflykter. Framöver väntar disco, skidåkning och Ullared.

I januari var det konsert med Tvåornas kör vilket filmades av Filmverksta´n som även har producerat de videoklipp som använts för träningen inför den samma, dessa finns att beskåda på youtube om man söker på Tvåornas kör Trelleborg.

Radio P4 var på besök på Tjejloftet och gjorde ett kort reportage därifrån. Där har man också utsett Årets medsyster och provat på gymnastik med Trelleborgs Gymnastics and Dance.

Backafall har tillsammans med ungdomar varit på Skånes idrottsnätverk som är ett nätverk för fritidsgårdar i Malmöregionen, där har man påbörjat planeringen för en fotbollsturnering som kommer att hållas i maj.

Besökarna på Gasverket har fått prova på parkour, Clip n´climb och bowling.

Alla gårdarna har också uppmärksammat Alla hjärtans dag på diverse sätt för att öka kärleken och förståelsen mellan människor.

Vi har lånat ut vår danslärare från Backafall till Serresjöskolan för att hålla i ett danspass för 80 elever.

Detta var ett axplock av alla de aktiviteter som Trelleborgs barn och ungdomar har kunnat ta del av denna period .

Ungdomsenhetens verksamhet 2018

Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att främja ungdomskultur, bland annat genom att driva YES Young Expressions Show och UKM Ung Kultur Möts; integration, demokrati och jämställdhet.

I kommunen finns sex fritidsgårdar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern 10-17 år, en av dessa verksamheter är enbart öppen för flickor; Tjejloftet. På Gasverkets fritidsgård finns det sedan 2014 permanent verksamhet för personer med funktionsvariation oavsett ålder. Verksamheten är ett samarbete med socialförvaltningen som också medverkar med personal.

Ungdomsenheten kommer under året lägga fokus på integrationsarbete för ungdomarna som besöker fritidsgårdarna.

På våra samtliga fritidsgårdar och verksamheter gäller nolltolerans mot främlingsfientlighet, rasism, kränkningar, diskriminering, förolämpning, hot, våld och mobbing.

Trygga mötesplatser på fritidsgårdarna

Fritidsgårdarna arbetar aktivt för att skapa trygghet för besökarna och ett arbete pågår med att utveckla utemiljöerna för att locka fler besökare och för att skapa ett bredare utbud för de som besöker de olika verksamheterna. 96% av besökarna anger att de är trygga både på fritidsgården och på vägen till och från.

Ytterligare behov av fritidsgårdar

Fritidsnämnden beslutade 2016-09-06, §66 Medborgarförslag - Fritidsgård på Väster, att ge förvaltningen i uppdrag att se över behovet av fritidsgårdar i Trelleborgs kommun. Utredningen presenteras på fritidsnämndens sammanträde 3 april 2018.

Fritidsnämnden ser gärna att fritidsgården i Anderslöv får lokaler i nya Familjens hus.

I dagsläget saknas beslut om vad som händer på Skyttsgården. Information önskas om fritidsgårdar på väster och i norr. Samnyttjande önskas av lokaler i Smygehamn.

Nybyggnationen ökar hela tiden och med den inflyttning som sker ökar stadens befolkning och därmed underlaget för fritidsgårdarna. Behovet av en meningsfull fritid kan inte nog understrykas då sysslolöshet riskerar att leda till att man hamnar i utanförskap med de negativa konsekvenser det innebär.

En betydande faktor vid inflyttning är att man tittar på utbudet av fritidsaktiviteter och det ökar attraktionskraften betydligt om man kan erbjuda ett stort och varierat sådant.

Det är i nuläget med så många oförutsägbara variabler svårt att göra en rättvis och fullständig analys av behovet av fritidsgårdar i framtiden, dock kan man konstatera att det finns och kommer att finnas ett stort behov av denna typ av verksamhet även framöver.

Förvaltningen föreslår att fritidsnämnden beslutar att för närvarande satsa på att upprusta och förstärka de befintliga gårdarna och avvakta de beslut som väntar framöver om lokalförsörjning. Fritidsnämnden ser gärna att fritidsgården i Anderslöv får lokaler i nya Familjens Hus.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?