Taxor och avgifter

Trelleborgs kommun är en av få kommuner i Skåne som har nolltaxa vid föreningsdriven träning, tävling och arrangemang för barn och ungdom upp till och med 20 år.

Kulturmagasinet
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kulturmagasinet

Gratis bokning av idrottshallar gäller även för all bidragsberättigad idrott för både barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Taxor, avgifter och entréavgifter 2019

Kultur- och fritidsnämnden fastställde taxor, avgifter och entréavgifter på sitt sammanträde 31 januari.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att för 2019 följa tidigare nämnders beslut angående årlig uppräkning av taxor och avgifter, att fastställa årsavgiften för spel i Superettan 2019 till 446 645 kronor, att ta ut självkostnadspris för nycklar och passerkort till lokaler och anläggningar och att från och med 2020-01-01 årligen uppräkna nämndens taxor och avgifter, undantaget kulturskolans avgifter samt entréavgifter, med 2,5 % och justering till jämna 0 och 5 kronor.

Taxor och avgifter 2019 (PDF-dokument, 139 kB)

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att för 2019 fastställa entréavgiften till Trelleborgen till 60 kronor under högsäsong, att för 2019 fastställa entréavgiften till tre museer till 80 kronor under högsäsong, att för 2019 fastställa entréavgiften för visning på Kulturmagasinet till 70 kronor och att övriga entréavgifter samt avgifter till Kulturskolan förblir oförändrade under 2019.

Entréavgifter och avgifter till Kulturskolan 2019 (PDF-dokument, 75 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?