Jämställt så in i döden, eller...

Följ med oss till Norra Kyrkogården. En kyrkogård är som ett samhälle i miniatyr där varje grav har fryst tiden i ett visst ögonblick. Det går att utläsa yrkesidentitet, könsskillnader, livslängd, ekonomisk status och går att göra jämförelser över tid.

Östra kyrkogården

Fotograf: Ylwa Moritz

Hur många gravar kan du hitta där kvinnans namn står över mannens?
Är alla gravar lika stora och lika utsmyckade?
Var vill och får man begravas om man tillhör en annan religion än den kristna?

Tid: 90 minuter
Kostnad: 720 kr.
Målgrupp: årskurs 4 – gymnasiet.

Kultur- och fritidsförvaltningen