Att vilja göra skillnad och Stadslifv in real life

Vi använder oss av utställningen Stadslifv och lägger fokus på demokratiseringsprocesser och jämlikhetsfrågor. Med hjälp av enkla dramatiseringar låter vi eleverna bli delaktiga i förra sekelskiftets sociala, politiska och ekonomiska verklighet.

Programmet kombineras med Stadslifv in real life, där eleverna på egen hand eller tillsammans med sin klasslärare upptäcker spåren av den moderna stadens framväxt ute i stadsmiljön.

Stadslifv in real life (PDF-dokument, 4,7 MB)

Tid: ca 2 timmar totalt (Att vilja göra skillnad tar ca 45 min och stadsrundvandringen på egen hand ca 60 min samt 15 min ställtid)
Målgrupp : Årskurs 7-gymnasiet
Kostnad: 720 kr
Gruppstorlek: Helklass men halva klassen i utställningen och halva klassen på stadstur.
Symbol för kulturgarantin i Trelleborgs kommunProgrammet ingår i Trelleborgs kommuns
kulturgaranti för åk 8

Hjälpte informationen på den här sidan dig?