Registration form for participating Vikings and medieval reenacters

Registration form for participating Vikings/Här kan du anmäla dig.

Notice

The market will be officially open 10.00 - 17.00 Friday 6 – Sunday 8 July.

No cars are allowed on the site during the museum's opening hours.

Please give us a general idea of what you are selling, crafting or entertaining.

We want to recreate the Viking age as closely as possible. Any tent, attire, product offer found not to meet standards will be, friendly, referred to the plastic camp.

The area round the medieval house is medieval.

You can find more information at the page: Slaget om Trelleborgen.

Send pictures of products and crafts to . Add your name and Slaget om Trelleborgen, pictures as headline.

Please send the registration form to Trelleborgen before June 1.

Welcome!

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att administrera din anmälan till Slaget om Trelleborgen (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering).

De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av myndighetsutövning.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vår formulärdatabas. Dina personuppgifter kommer hanteras av Trelleborgen.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är Kulturnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se .

Dina personuppgifter sparas i maximalt 1 år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgif¬ter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförord¬ningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Registration form 2018

I am a (obligatoriskt)
I am a: (obligatoriskt)
I am sending pictures by email (Add your name and Slaget om Trelleborgen, pictures as headline) (obligatoriskt)
Breakfast Saturday and Sunday

Hjälpte informationen på den här sidan dig?