Registration form for participating Vikings and medieval reenactors

Registration form for participating Vikings.

Här kan du ansöka om att delta i årets Slaget om Trelleborgen.

Notice

The market will be officially open 10 am - 5 pm. Friday 3 of July – Sunday 5 of July.

No cars are allowed on the site during the museum's opening hours.

Please give us a general idea of what you are selling, crafting or entertaining.

We want to recreate the Viking age as closely as possible. Any tent, attire, product or offer found not to meet standards will be, friendly, referred to the plastic camp.

Medieval re-enacting, activities or products are allowed only in and around the medieval house.

You can find more information at the page: Slaget om Trelleborgen.

Send pictures of products and crafts to . Add your name and Slaget om Trelleborgen, pictures as headline.

Please send the registration form to Trelleborgen before June 1 st.

Welcome!

Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som du lämnar för att administrera din anmälan till Slaget om Trelleborgen (behandling som sker är insamling, hantering, lagring och radering).

De personuppgifter som behandlas för ändamålet är: namn. De personuppgifter som behandlas sker med stöd av allmänt intresse.

Dina personuppgifter kommer att lagras i vår formulärdatabas. Dina personuppgifter kommer hanteras av personal på Trelleborgen.

Under Slaget 2019 kommer vi att fotografera och filma, detta kommer att läggas ut på vår hemsida, Facebooksida, instagramsida osv.

Du kan när som helst be personalen om att ta bort en bild där du finns med.

Trelleborgs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter du har lämnat in längre än nödvändigt. Personuppgiftsansvarig för denna behandlingen är Kulturnämnden som kan kontaktas på kulturfritid@trelleborg.se .

Dina personuppgifter sparas i maximalt 1 år.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter, om dina rättigheter och om Dataskyddsförordningen finns på www.trelleborg.se/personuppgifter.
Dataskyddsombudet för Trelleborgs kommun nås på dataskyddsombud@trelleborg.se eller 0410-73 30 00.

Registration form 2020

I am a (obligatoriskt)
I am sending pictures by email (Add your name and Slaget om Trelleborgen, pictures as headline) (obligatoriskt)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?