Medeltidshuset

Trelleborgen ser ut att ha övergivits redan i början av 1000-talet, och området legat orört tills man på 1200-talet åter ser spår av aktivitet.

På 1300-talet började platsen för den forna Trelleborgen att bebyggas. Vid denna tid var Trelleborgens vall fortfarande synlig, men raserad. Medeltidshuset, innanför borgvallen, är uppbyggt på sin ursprungliga plats som det kan ha sett ut i skiftet 1300/1400.Vissa dagar under sommarsäsongen hålls medeltidshuset öppet, t.ex. vid arrangemang, utanför prunkar blommor och örter med anor från medeltiden och du är välkommen att slå dig ner och äta din medhavda matsäck på en bänk utanför huset.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?