En vikingatida ringborg

1988 gjordes ett fynd, som ledde till att Trelleborg fick ett oväntat kapitel i sin historia. På stadens högsta punkt fann man spåren av en ringborg från vikingatiden.

Trelleborgen på sommaren.
Foto: Johanna Nordbring Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trelleborgen på sommaren.

Med fyndet av borgen fick även stadens namn sin förklaring; en trelleborg var troligen ett samlingsnamn för de vikingatida ringborgarna med treller/träller, snedsträvorna av kluvna stockar, som ser ut att stötta konstruktionen.

Borgen kan ha byggts på 980-talet - kanske på uppdrag av Harald Blåtand, som då var kung i Danmark, och som på en runsten i Jelling, i Danmark, påstår sig vara den som enade danerna och gjorde dem kristna. Kanske var det i samband med detta som han lät bygga inte bara Trelleborgen i Trelleborg, utan även de andra ringborgarna - trelleborgarna - i Skåne och Danmark. Perioden var orolig på många vis, med människor i rörelse, riksenande och kristnande, och borgens strategiska läge i landskapet alldeles vid kusten har förmodligen varit viktigt både ur försvars- och kontrollsynpunkt.

Trelleborgen som den ser ut idag är en rekonstruktion som stod färdig 1995, och bygger på arkeologiska fynd, hantverkstradition och välgrundade gissningar. Den fjärdedel av borgen som är uppbyggd på sin ursprungliga plats ligger mitt inne i den moderna staden, och rymmer ett rekonstruerat medeltida hus - även det funnet på platsen. Utanför borgen finns numera en vikingagård med tillhörande småbyggnader.

Trelleborgen är inte bara ett turistmål och ett kännetecken för staden Trelleborg, utan även ett Vikingamuseum, museum för levande historia, med plats för experimentell arkeologi, historisk förmedling och pedagogik på olika sätt. En historisk mötesplats för människor idag, och sedan mer än tusen år tillbaka!

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Tack för din hjälp!