Taxor och avgifter

Kulturnämnden fastställde taxor och avgifter 2018 på sitt sammanträde 6 december.

Kulturmagasinet
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kulturmagasinet

Taxor och avgifter 2018

Kulturnämnden fastställde taxor och avgifter 2018 på sitt sammanträde 6 december. Kulturnämnden har uppdaterat sina taxor och avgifter genom KPI indexuppräkning. Entréavgifter, biblioteksavgifter och kulturskoleavgifterna undantas.

Taxor och avgifter 2018  (PDF-dokument, 1,9 MB)

Taxor och avgifter 2017

Kulturnämnden beslutade 7 december 2016, §76 att godkänna uppdaterade taxor och avgifter 2017 med uppräkning 1,2 procent, att taxor inom kulturskolan undantas från uppräkning år 2017 och att publika taxor som till exempel entréavgifter undantas från uppräkning år 2017.

Kommunfullmäktige beslutade den 1 februari 2016, §11 Taxor och avgifter kulturnämnden att godkänna uppdaterade taxor och avgifter 2016 enligt kulturnämndens förslag samt att ge kulturnämnden delegation att räkna upp taxan enligt konsumentprisindex från och med år 2017. Konsumentprisindex, KPI i oktober 2016 är 1,2 procent.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?