Taxor och avgifter

Kulturnämndens taxor och avgifter 2017 höjs 1,2 procent från 2016. Taxor inom kulturskolan och publika taxor höjs inte år 2017.

Gycklarskola på Trelleborgen
Foto: Linda Olofsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Gycklarskola på Trelleborgen

Kulturnämnden beslutade 7 december 2016, §76 att godkänna uppdaterade taxor och avgifter 2017 med uppräkning 1,2 procent, att taxor inom kulturskolan undantas från uppräkning år 2017 och att publika taxor som till exempel entréavgifter undantas från uppräkning år 2017.

Kommunfullmäktige beslutade den 1 februari 2016, §11 Taxor och avgifter kulturnämnden att godkänna uppdaterade taxor och avgifter 2016 enligt kulturnämndens förslag samt att ge kulturnämnden delegation att räkna upp taxan enligt konsumentprisindex från och med år 2017. Konsumentprisindex, KPI i oktober 2016 är 1,2 procent.

Taxor och avgifter 2017 (PDF-dokument, 2,1 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?