Skyttsgården

Skyttsgården - från Lasarett till Kulturhus, Museum, förläggning och ödehus! Vad blir nästa steg? I nära samverkan med föreningslivet i Trelleborg planeras för en ny mötesplats som ska vara generationsöverbryggande, samhällsklassneutral, integrationsfrämjande och tillgänglig.

Skyttsgården i Trelleborg
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skyttsgården i Trelleborg

Det gamla museet i Trelleborg är just nu i projektfasen där föreningar och kommunen tillsammans förbereder för denna gemensamma mötesplats, Skyttsgården. Föreningar i samverkan med föreningar får en mötesplats med plats för alla möten, konferenser repetitioner, körsal, verkstad, konstutställningar, öppet arkiv, föreläsningar, konserter och teater i det lilla formatet, LSS-drivet café, mindre museisamlingar, kommunala verksamheter som förvaltningskansli, fritidsgård, Filmverkstan, öppen social verksamhet för äldre och bibliotek kommer att kunna samlas i Skyttsgården.

Kultur- och fritidsförvaltningen har tittat på lokalerna vid ett flertal tillfällen tillsammans med bland annat kommunens chef för strategisk fastighetsförsörjning.

Alla kan konstatera att lokalerna är synnerligen intressanta för en mängd olika verksamheter. Här skulle föreningar, kommunala verksamheter, publika verksamheter, caféverksamhet med mera kunna samsas och skapa en mötesplats mitt emellan öster och väster. Även utemiljön är intressant för till exempel spontanidrott, lek och annat.

Att verka för att Skyttsgården kan bli ett Föreningarna Hus är en av kulturnämndens punkter på sin femtiolista 2017 -2020 enligt kulturpolitisk strategi i Trelleborgs kommun.

Skyttsgården - en helt ny mötesplats (PDF-dokument, 807 kB)

Kulturnämndens femtiolista

Hjälpte informationen på den här sidan dig?