Nöjda kulturföreningar i samverkan

En enkät har skickats ut till kommunens kulturföreningar och sociala föreningar gällande nöjdhet och samverkan. Det är med glädje och stolthet som förvaltningen har tagit del av resultatet.

Torbjörn Karlsson presenterar 1,3 miljoner till integration.
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Torbjörn Karlsson presenterar 1,3 miljoner till integration.

69% nöjdhet med bemötandet

63% av de 56 föreningar som svarade på enkäten rapporterade att de var nöjda eller mycket nöjda med den samverkan som sker med förvaltningen. 69% var nöjda eller mycket nöjda med bemötandet och 72% var nöjda eller mycket nöjda med hur snabbt förvaltningen ger svar.

Synpunkter och kommentarer

Föreningarna har lämnat många positiva synpunkter om samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och föreningar.

Exempel

  • Öppet klimat i samtalen, vilket gör att föreningarna samarbetar och hittar lösningar. Bra.
  • Större samverkan vid större kommunala arrangemang.
  • Att få årligen möte med politikerna o tjänstemännen i en dialog för att berätta om föreningens status.
  • Bygg ett kulturhus i centrum av staden med bland annat en hörsal som rymmer 600 personer.
  • Tycker att samverkan mellan vår förening och kultur- och fritidsförvaltningen fungerar bra.
  • Låt studieförbunden träffa förvaltningen/nämnden 1 gång per år? Vad är på gång, vilka projekt har förvaltningen på gång, kan studieförbunden vara med etc...
  • Vi tycker att vi får bra information och det är värdefullt då förvaltningen kallar till gemensamma träffar med föreningarna.
  • Bra jobbat och fortsätt ha ett av de högsta föreningsstöden i landet.
  • Tack för god samverkan!
  • Vi är mycket intresserade av ett större samarbete både med kommunen och andra föreningar.

Kulturnämndens effektmål är uppfyllt

Ett av kulturnämndens effektmål i verksamhetsplan 2017 är att kulturnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen. Målvärdet 60% är mer än uppfyllt enligt enkätsvaren.

Enkätsvar (PDF-dokument, 293 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?