Kulturnämndens femtiolista

Enligt kulturnämndens kulturpolitiska strategi finns en punktlista med femtio åtgärder kopplade till strategin. Följ vår lista under året för att se en del av vad kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med!

Skyttsgården i Trelleborg
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skyttsgården i Trelleborg

Listan är ett tydligt punktprogram som tar avstamp i Trelleborgs kommuns Kulturpolitiska strategi 2017 – 2020, allt för att utveckla kommunens kulturliv och attraktionskraft mot såväl kommuninvånare som hitresta turister. Listan har rubriker som följer de nio strategiska inriktningar som den kulturpolitiska strategin har pekat ut.

Kulturnämndens femtiolista (PDF-dokument, 85 kB)

Prioriteringar

  • Biblioteksverksamheten
  • Museala verksamheten
  • Kulturskolan
  • Allmänkulturen
  • Den ideella sektorn
  • Andra aktörer
  • Lokaler och mötesplatser
  • Kulturens roll i samhällsbyggnaden
  • Turism

Aktiviteter som ännu inte är påbörjade markeras med rött. Pågående aktiviteter är gulmarkerade och allt som är klart markeras med grönt.

Aktuell femtiolista gäller 2017 - 2020. En av punkterna på listan blir att utveckla och arbeta fram en ny femtiolista för 2021-2024.

Femtiolistan togs fram vid workshop med kulturnämnden 7 december 2016 och uppdateras efter varje kommande kulturnämndssammanträde.

Visste du att

Trelleborgs kommun satsar 60 miljoner årligen på föreningar, studieförbund och andra ideella aktörer. Det är vi stolta över!

Samarbete och samverkan är en nyckel till framgång!

Utan våra breda kontaktnät och samarbete med den ideella sektorn, näringsliv och andra aktörer skulle vi inte nå framgångar. Vi samarbetar och samverkar också dagligen med kommunens alla förvaltningar och bolag vilket är en förutsättning för att lyckas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?