Framtid och samverkan

Kulturnämnden välkomnar alla föreningar som får bidrag från kulturnämnden och alla studieförbund till dialogmöte onsdagen den 25 oktober 2017 klockan 17.30 – 20.00 i Rotundan på Parken.

Program

Gunilla Thysell, kulturnämndens ordförande, hälsar välkommen.

Jörgen Flink, Förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen ger en introduktion till kvällens möte.

Tre föreningar inspirerar genom sina verksamheter:

1. Claes Kroon Trelleborgs Musikkår; Digitaliseringen av notarkivet – samt sommarmusikskola – hur vi möter unga musiker.

2. Loes Vollenbroek RSMH Trelleborg; En förening – två veckors program med full verksamhet och tvärsektoriell samverkan: Psykisk hälsovecka år 2016 och år 2017.

3. Rasmus Mononen Tusen Myror och Lilla Beddinge Teater; integrationsprojekt, sommarteaterskola och ny lysande teaterverksamhet.

Workshop – föreningsdialoger.
Trelleborg Tillsammans, den lokala överenskommelsen.
Föreningar som inte är med i Trelleborg Tillsammans får möjlighet att ansluta sig.
Mingel med möjlighet att träffa tjänstepersoner och politiker, men framförallt andra föreningar.

Anmälan

Anmälan senast 22 oktober till

Alla kulturföreningar, föreningar för frivillig social verksamhet, pensionärsföreningar och studieförbund är välkomna!

Gunilla Thysell
Kulturnämndens ordförande

Trelleborg Tillsammans kulturutskott

Hjälpte informationen på den här sidan dig?