Kulturpolitisk strategi

Kulturnämnden beslutade 9 december att anta kulturpolitiska strategin för Trelleborgs kommun 2017 - 2020 samt att överlämna strategin för antagande till kommunfullmäktige. Alla aktörer inom kultursektorn och samtliga nämnder, bolag och styrelser i Trelleborg har haft möjlighet att yttra sig.

Ett dynamiskt, inkluderande och engagerande kulturutbud är av stor vikt för Trelleborgs kommun och dess invånare. De positiva aspekterna av ett aktivt och meningsfullt liv påverkar hela samhället och folkhälsan.

De mötesplatser som skapas inom kultursektorn är viktiga för många Trelleborgare oavsett ålder, kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och funktionsvariation.

Kulturpolitiken är ett av de medel som finns för att utveckla kommunen i rätt riktning för att stå rustad inför framtidens utmaningar. Det är viktigt att Trelleborgs invånare och besökare uppfattar kulturutbudet i kommunen som attraktivt, varierande, innehållsrikt och tillgängligt.

Kulturpolitisk strategi (PDF-dokument, 110 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?