Kulturgaranti

Kulturgarantiutbudet för unga i Trelleborg för läsår 2019-2020 är nu klart. En kulturgaranti innebär att barn och elever ska garanteras kulturupplevelser under sin tid i förskola och skola. Kulturgaranti finns även inom äldreomsorgen med ett professionellt kulturutbud till särskilda äldreboenden.

Femårsparaden i Trelleborg
Foto: Oliver Lazarevski Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Femårsparaden i Trelleborg

En kulturgaranti innebär att barn och elever ska garanteras kulturupplevelser under sin tid i förskola och skola.

Kulturgarantin i Trelleborg innebär att alla i åldersgruppen 4 – 16 år garanteras en professionellt producerad kulturupplevelse per läsår. Nu finns utbudet i en broschyr som skickas ut till samtliga skolor i Trelleborg.

Bland utbudet finns besök och äventyr på kommunens museer och bibliotek, gästspelande teatergrupper, skolbio och besök på Moderna Museet Malmö.

Kulturgaranti för unga i Trelleborg höst 2019 och vår 2020  (PDF-dokument, 2,4 MB)

Kulturgaranti inom äldreomsorgen

Kulturgaranti inom äldreomsorgen startade 12-15 mars med Håkan Brink som med sin Elvis Presleyturné besöker samtliga särskilda boenden i kommunen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade att i sin budget för år 2018 avsätta medel för att införa en Kulturgaranti inom äldreomsorgen. Kulturnämnden beviljades 200 tkr för att starta upp kultur i äldreomsorgen 2018.

Kvartettens motivering

"Vi strävar efter att likställa kulturupplevelser för våra boende på kommunens alla äldreboende. Under 2018 specificerar vi därför ett anslag på 200 000 kronor till Kulturnämnden för att genomföra detta vilket är analogt med den satsning vi tidigare gjort, och fortsätter med, som kulturgaranti för barn och ungdomar"

Uppdraget

Uppdraget är att kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen ska arbeta fram ett koncept för att nå ut med ett professionellt kulturutbud till alla äldreboende, de särskilda boendena. Det finns tio särskilda kommunala boenden samt två privata, sammanlagt alltså tolv besöksställen för kultur i äldreomsorgen. Vi kan således inte nå alla pensionärer som finns i hemmen.

Kulturgaranti inom äldreomsorgen (PDF-dokument, 1,4 MB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?