Kulturgaranti

Kulturgaranti för unga innebär att barn och elever ska garanteras kulturupplevelser under sin tid i förskola och skola. Kulturgaranti finns även inom äldreomsorgen med ett professionellt kulturutbud till särskilda äldreboenden.

Kulturgaranti för unga

Kulturgarantin för unga i Trelleborg innebär att alla i åldersgruppen 4-16 år garanteras en professionellt producerad kulturupplevelse per läsår. Utbudet finns i en broschyr som skickats ut till samtliga skolor i Trelleborg.

Bland utbudet finns besök och äventyr på kommunens museer och bibliotek, gästspelande teatergrupper, skolbio och besök på Moderna Museet Malmö.

Kulturgaranti inom äldreomsorgen

Kulturgaranti inom äldreomsorgen 2020 startade 18 februari med Håkan Brink som med sin Elvis Presley-turné besöker samtliga särskilda boenden i kommunen.

Uppdraget är att kultur- och fritidsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen ska arbeta fram ett koncept för att nå ut med ett professionellt kulturutbud till alla äldreboende, de särskilda boendena. Det finns tio särskilda kommunala boenden samt två privata, sammanlagt alltså tolv besöksställen för kultur i äldreomsorgen. Vi kan således inte nå alla pensionärer som finns i hemmen.

Program 2020

  • Håkan Brink på turné med Elvis Presley och Sven Ingvars
  • Svenska jazz-och vispärlor samt en och annan vals
  • Lisa Romée med Peter Berglund
  • Musikprogram från Musik i Syd
  • Minneslådan – en låda kultur med böcker och musik
  • Fånga stunden
  • Sommarjobbande skolungdomar kommer på besök – de kan både sjunga, spela och läsa för er
  • Strålensemblen Glädjespridarna på besök
  • Gamla Trelleborg kommer på besök
  • Trelleborgs Manskör

Kultur- och fritidsförvaltningen

Telefonnummer
0410-73 38 53
Telefonnummer
0410-73 38 54
Telefonnummer
0410-73 30 84

Adress

Kultur- och fritidsförvaltningen
Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Besöksadress

Klörupsvägen 48
231 56 Trelleborg

Kultur- och fritidsförvaltningen