Kontaktuppgifter idrottsanläggningar

Kultur- och fritidsförvaltningarna har i flera år delat kontor och förvaltningschef. Från och med 1 februari 2014 är dessa två förvaltningar sammanslagna till en gemensam kultur- och fritidsförvaltning. Förvaltningschef är även fortsättningsvis Jörgen Flink, tidigare kulturchef och tillförordnad fritidschef.

Kontaktuppgifter gällande idrottsanläggningar

Kultur- och fritidsförvaltningens enheter gällande idrottsanläggningar består av administration/kansli, fritidsenhet, idrottsenhet, badhus och ungdomsenhet.

Journummer vid akuta ärenden på idrottsanläggningar:
Vardagar klockan 15-22: 0708-81 78 75
Lördagar, söndagar och helgdagar 8-17.30: 0708-81 78 75

Administration/kansli

Förvaltningsledning

Förvaltningschef
Telefon 0410-73 30 68, 0708-81 70 68

Nämndsadministration, kommunikation, diarie, hemsida och skollovsarrangemang.

Nämndsekreterare
Telefon 0410-73 38 54, 0708-81 72 55

Fritidsenhet

Hyresavtal, föreningsbidrag, bokning av idrottshallar och fotbollsplaner.

Enhetschef
Telefon 0410-73 38 55, 0708-81 79 06

Ekonomi, administration, föreningsbidrag samt bokning av idrottshallar och fotbollsplaner.

Assistent
Telefon 0410-73 38 53

Administratör
Telefon 0410-73 42 79

Idrottsenhet

Utomhusarenor, fordon, maskiner, inomhusarenor, Östervångsstadion och arrangemang.

Enhetschef och 14 servicearbetare
Telefon 0410-73 38 59, 0708-81 78 59

Badhus

Enhetschef Badhus, badhusföreståndare, maskinist och 9 badhusvärdar
Telefon 0708-81 78 72

Ungdomsenhet/fritidsgårdar

Enhetschef Ungdomsenhet, 6 föreståndare och 11 fritidsledare
Telefon 0734-42 26 35

Hjälpte informationen på den här sidan dig?