Kontaktuppgifter idrottsanläggningar

Kultur- och fritidsförvaltningarna har i flera år delat kontor och förvaltningschef. Från och med 1 februari 2014 är dessa två förvaltningar sammanslagna till en gemensam kultur- och fritidsförvaltning. Förvaltningschef är även fortsättningsvis Jörgen Flink, tidigare kulturchef och tillförordnad fritidschef.

Kontaktuppgifter gällande idrottsanläggningar

Kultur- och fritidsförvaltningens enheter gällande idrottsanläggningar består av administration/kansli, fritidsenhet, idrottsenhet, badhus och ungdomsenhet.

Journummer vid akuta ärenden på idrottsanläggningar:
Vardagar klockan 15-19: 0708-81 78 75
Vardagar klockan 19-22: 010-470 52 46
Lördagar, söndagar och helgdagar 8-17.30: 0708-81 78 75

Administration/kansli

Förvaltningsledning

Förvaltningschef
Telefon 0410-733068, 0708-817068

Nämndsadministration, kommunikation, diarie, hemsida och skollovsarrangemang.

Nämndsekreterare
Telefon 0410-733854, 0708-817255

Fritidsenhet

Hyresavtal, föreningsbidrag, bokning av idrottshallar och fotbollsplaner.

Enhetschef
Telefon 0410-733855, 0708-817906

Ekonomi, administration, föreningsbidrag samt bokning av idrottshallar och fotbollsplaner.

Assistent
Telefon 0410-733853

Utvecklingssamordnare
Telefon 0410-733858, 0708-817858

Idrottsenhet

Utomhusarenor, fordon, maskiner, inomhusarenor, Östervångsstadion och arrangemang.

Enhetschef och 14 servicearbetare
Telefon 0410-733859, 0708-817859

Badhus

Enhetschef Badhus, badhusföreståndare, maskinist och 9 badhusvärdar
Telefon 0708-817872

Ungdomsenhet/fritidsgårdar

Enhetschef Ungdomsenhet, 6 föreståndare och 11 fritidsledare
Telefon 0734-422635

Hjälpte informationen på den här sidan dig?