Idrottsenheten

Idrottsenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar och ishall.

Skötsel av idrottsanläggningar
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Skötsel av idrottsanläggningar

Idrottsenhetens verksamhet

Utvecklingsarbetet på enheten handlar i hög grad om hur service och kvalitet på drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar kan bli bättre.

Utmaningen framöver blir att kunna erbjuda anläggningar som lever upp till idrottsförbundens krav och regler för att bli en godkänd idrottsanläggning.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?