Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Idrottsanläggningar och hallar är till stor del tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och arbete pågår med ständig förbättring.

Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen om du har frågor eller synpunkter om tillgänglighet i idrottsanläggningar och hallar: kulturfritid@trelleborg.se.

Idrottsanläggningar tillgängliga för personer med funktionsnedsättning

 • Anderslövs friluftsbad
 • Badhuset
 • Fågelbäckskolan
 • Föreningarnas Hus
 • Ishallen (Söderslättshallen)
 • Kattebäckskolan
 • Köpingeskolan
 • Liljeborgskolan
 • Serresjöskolan
 • Skegrie Idrottshall
 • Söderslättshallen
 • Söderslättsgymnasiet
 • Tennishallen, Albäck
 • Vångavallen
 • Västervångshallen

Gamla gymnastikhallar som inte kan anses tillgängliga för personer med rörelsehinder

 • Anderslövs gymnastikhall
 • Bäckskolans gymnastikhall
 • Klagstorps gymnastikhall
 • Smygehamns gymnastikhall

Mer information om kommunens arbete med tillgänglighet

Kultur- och fritidsförvaltningen