Taxor och avgifter

Trelleborgs kommun är en av få kommuner i Skåne som har nolltaxa vid föreningsdriven träning, tävling och arrangemang för barn och ungdom upp till och med 20 år.

Kulturmagasinet
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Kulturmagasinet

Gratis bokning av idrottshallar gäller även för all bidragsberättigad idrott för både barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Taxor, avgifter och bidragsregler 2018

Fritidsnämnden fastställde taxor, avgifter och bidragsregler på sitt sammanträde 5 december.
Kulturnämnden fastställde taxor och avgifter på sitt sammanträde 6 december.

Taxor, avgifter och bidragsregler 2018 (PDF-dokument, 1,9 MB)

Badhusets taxor har jämförts med närliggande badhus och har marknadsanpassats vilket innebär att en stor del av taxorna inte höjs. Fritidsnämnden beslutar endast justering när det gäller enkel entré vuxen, enkel entré familj, 25-kort vuxen, 25-kort familj, morgonbad enkel, morgonbad 10-kort, morgonbad 25-kort, vattengympa enkel, vattengympa 10-kort, babysim, minisim, simskola, sommarsimskola samt hyra av bassänger.

Fritidsnämnden beslutar en ny taxa när det gäller entré till turken för de som redan har årskort eller flerbadskort. Detta är något som har efterfrågats av badgäster. Tillägget beslutas till 40 kronor.

Ett tillägg beslutas även när det gäller entréavgift till varmvattenbassängen för enkel ungdom. Tillägget beslutas till 10 kronor.

Övriga taxor beslutas följa nämndens tidigare beslut om uppräkning med 2,5 procent årligen. Vid behov har taxorna justerats till jämna noll eller fem kronor.

Fritidsnämnden beslutar inga ändringar i gällande bidragsregler i avvaktan på den utredning som pågår och som ska presenteras för nämnden i februari 2018.

Taxor och avgifter 2017

Fritidsnämnden fastställde Taxor och avgifter 2017 på sitt sammanträde 9 december.

Taxor och avgifter 2017  (PDF-dokument, 2,1 MB)

Idrottsenheten har sagt upp den västra ståplatsläktaren på Vångavallen och på så vis blivit av med kostnader för ca 100 tkr per år from 2017. Denna summa har varit inräknad i den årsavgift som tidigare gällt för spel i Superettan. Förvaltningen föreslår därför att årsavgiften för spel i Superettan sänks med 100 tkr efter den årliga uppräkningen med 2,5 procent.

Badhusets taxor har marknadsanpassats likt tidigare mönster. Inga entréavgifter föreslås höjas. Dock föreslås en differentiering av taxan för barn/ungdom på friluftsbadet i likhet med entréavgifterna för Badhuset. 25-kort för pensionärer har efterfrågats och föreslås därför som en ny taxa. Samtliga aktiviteter på Badhuset har uppräknats med undantag för barnkalas.

Övriga taxor följer nämndens tidigare beslut om uppräkning med 2,5 procent årligen. Vid behov har taxorna justerats till jämna noll eller fem kronor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?