Taxor och avgifter

Trelleborgs kommun är en av få kommuner i Skåne som har nolltaxa vid föreningsdriven träning, tävling och arrangemang för barn och ungdom upp till och med 20 år.

Gycklarskola på Trelleborgen
Foto: Linda Olofsson Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Gycklarskola på Trelleborgen

Gratis bokning av idrottshallar gäller även för all bidragsberättigad idrott för både barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Taxor och avgifter 2017

Fritidsnämnden fastställde Taxor och avgifter 2017 på sitt sammanträde 9 december.

Taxor och avgifter 2017 (PDF-dokument, 2,1 MB)

Idrottsenheten har sagt upp den västra ståplatsläktaren på Vångavallen och på så vis blivit av med kostnader för ca 100 tkr per år from 2017. Denna summa har varit inräknad i den årsavgift som tidigare gällt för spel i Superettan. Förvaltningen föreslår därför att årsavgiften för spel i Superettan sänks med 100 tkr efter den årliga uppräkningen med 2,5 procent.

Badhusets taxor har marknadsanpassats likt tidigare mönster. Inga entréavgifter föreslås höjas. Dock föreslås en differentiering av taxan för barn/ungdom på friluftsbadet i likhet med entréavgifterna för Badhuset. 25-kort för pensionärer har efterfrågats och föreslås därför som en ny taxa. Samtliga aktiviteter på Badhuset har uppräknats med undantag för barnkalas.

Övriga taxor följer nämndens tidigare beslut om uppräkning med 2,5 procent årligen. Vid behov har taxorna justerats till jämna noll eller fem kronor.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?