Arrangemang

Söderslättshallen används i första hand till idrottsverksamhet. Förutom träning, idrottstävlingar och matcher kan du i undantagsfall också boka dessa lokaler till andra större arrangemang, exempelvis konserter eller föreningsmässor. Kontakta kultur- och fritidsförvaltningen vid förfrågan.

Arrangemang i ishallen
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Arrangemang i ishallen

Exempel på arrangemang på Söderslättshallen: Trelleborgsgalan, vårkonsert, höstkonsert, årsstämma, företagsmässa och föreningsmässa. Söderslättshallen används också som vallokal.

Observera att vid olika arrangemang på våra idrottsanläggningar kan övriga bokade träningstillfällen komma att ställas in eller ändras.

Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade på Söderslättshallen? Se alla bokningar här. Välj aktuellt datum.

Användning av Söderslättshallen

Fritidsnämnden beslutade 2015-06-06, §57 att redan existerande årliga icke-idrottsliga arrangemang ska få dispens att anordnas i Söderslättshallen i avvaktan på att dessa kan genomföras i ändamålsenliga lokaler.

I dagsläget arrangeras ett antal evenemang i idrottshallarna och ishallen i Söderslättshallen som gör att idrottsverksamheten under vissa perioder får stå tillbaka. Hallarna är inte anpassade och förberedda för scen, ljus och ljud så iordningställandet är tidskrävande. Vid flertalet tillfällen har föreningar som använder hallen påtalat att de inte vill att icke-idrottsliga evenemang ska förläggas till Söderslättshallen för att iordningställandet tar ifrån deras värdefulla verksamhetstid. Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört en utredning och presenterat ett förslag till framtida nyttjande av Söderslättshallen.

Fritidsnämnden ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att vid varje enskild förfrågan om att anordna arrangemang i Söderslättshallen avväga huruvida respektive arrangemang har betydande ekonomisk- och / eller profilstärkande dignitet för kommunen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?