Söderslättshallen

Söderslättshallen är medelpunkten för inomhussporterna i Trelleborg. På Söderslättshallen finns lokaler för många olika inomhussporter, till exempel skridskoåkning, handboll, innebandy, innefotboll, bowling, brottning, tyngdlyftning, skytte, squash, motionsgymnastik, dans, bordtennis med mera.

Söderslättshallen är medelpunkten för inomhussporterna i Trelleborg.
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Söderslättshallen är medelpunkten för inomhussporterna i Trelleborg.

Vad händer på Söderslättshallen?

Dagens bokningar på Söderslättshallen.

Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade på Söderslättshallen? Här kan du se vad som är bokat på alla idrottsanläggningar, hallar och fotbollsplaner i Trelleborg. Välj aktuellt datum.

Söderslättshallens öppettider 2018-08-13 - 2019-08-11  (PDF-dokument, 40 kB)

Prislista för privatbokningar på Söderslättshallen

Prislista från och med 1 januari 2019.

A-hall och B-hall: 600 kronor per timme.
* Ishall: 841 kronor per timme.
Allmänhetens åkning: 30 kronor per person. 10-kort 200 kronor. 25-kort 400 kronor. Familjekort 100 kronor per gång.
Pelarsal: 173 kronor per timme.
Squash: 170 kronor per timme. 85 kronor per halvtimme.
Badminton: 140 kronor per timme och bana. Ungdom till och med 20 år: 105 kronor.
Bordtennis: 35 kronor per timme och bord. Ungdom till och med 25 år: 20 kronor.

* Matcher och föreningar har första prioritet vid bokningar i ishallen. Det finns inte många lediga timmar till privatpersoners bokningar i ishallen.

Bokningar över 500 kronor faktureras. Övriga bokningar betalas kontant. Arbete pågår med att införa Swish-betalningar.

Utrustning såsom racket, bollar och skridskor finns inte för uthyrning. På Fritidsbanken finns fritidsutrustning för gratis utlåning.

Säkerhetsåtgärder Söderslättshallen

Fritidsnämnden beslutade 13 mars att hos servicenämnden beställa fortsatta säkerhetsåtgärder på Söderslättshallen/Östervångstadion med upprustningen av Östervångsstadion samt låssystemet på totalt 3 miljoner kronor. Om fritidsnämnden vid eventuellt ökade driftskostnader har behov av kompensation kommer dessa äskas hos kommunfullmäktige. Då detta är en reinvestering förutsätter nämnden att det inte medförs ökade driftskostnader.

Friidrottsanläggningen, Söderslättshallen

I anslutning till Söderslättshallen byggdes under 2001 en fullstor friidrottsanläggning. Under årens lopp har den använts flitigt till träning och tävling dessutom till konserter och andra evenemang. För att på ett säkert sätt åter kunna få hålla friidrottstävlingar måste löparbanor, linjering och sarg renoveras. Anläggningen har nu tävlingsförbud.

Nyckelsystem, Söderslättshallen

Söderslättshallen beskriven ovan har under årens lopp använts av föreningar och allmänhet. För att bibehålla säkerheten i fastigheten och ur brandskyddssynpunkt behövs nu en översyn och uppgradering av nyckelsystemet göras.

Kylanläggning i ishallen

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-27, §8 att uppdra till servicenämnden att byta ut kylanläggning i ishallen på Söderslättshallen och att anslå totalt 3,5 miljoner kronor för projektet till servicenämndens investeringsplan åren 2017, att inte kompensera fritidsnämnden för den ökade lokalkostnaden samt att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2017.

Fritidsnämnden beslutade 25 april 2017, §25 att begära pengar till ökad hyra på Söderslättshallen vid renovering av friidrottsanläggning, modernisering av kylanläggning i ishallen och uppgradering av nyckelsystem.

Söderslättshallen byggdes 1973 i den finns 2 idrottshallar, bowlinghall, squashhall, bordtennishall, 25m skjuthall, 18 omklädningsrum, lokaler för föreningskansli, förvaltningskontor, en sportbar och en ishall. Till ishallen hör en kylanläggning som när den byggdes var dimensionerad att hålla is under den kalla delen av året. Med dagens krav från föreningar, skola och allmänhet på öppethållande av ishallen klarar inte anläggning med bibehållen säkerhet att hålla is. Vi har gått från att ha öppet oktober-mars att nu ha öppet augusti – april och står inför att ha öppet året runt. För att klara detta måste kylanläggningen moderniseras upp till dagens standard vad det gäller säkerhet och kapacitet. Mängden ammoniak i befintlig kylanläggning i kombination med anläggningens ålder innebär en avsevärd säkerhetsrisk.

Wall of Fame

Kultur- och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kommundirektören att ta hand om Andreas Isakssons matchtröja och samtidigt påbörja arbetet med ett Wall of Fame-projekt på Söderslättshallen. Det finns i Trelleborgs kommun en tradition att via kommunledningen uppmärksamma framgångsrika idrottsutövare som gjort förtjänstfulla insatser för Trelleborg.

Fritidsnämnden beslutade 2016-10-18, §81 att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med Wall of fame-projektet som nu är påbörjat på Söderslättshallen.

Karta

Söderslättshallen karta

Klörupsvägen 48 Trelleborg
55.3873437, 13.1555699
Telefon: 0410-733850

Hjälpte informationen på den här sidan dig?