Rugbyplan

I Trelleborg finns en rugbyplan och två ungdomsplaner på Pilevallen.

Vad händer på rugbyplanen?

Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade på rugbyplanen? Välj aktuellt datum i bokningsschemat.

Speltillstånd och dispens på Pilevallen till och med säsong 2019

Enligt Tävlingsbestämmelser 2016 § 1.1 så har SRF:s Förbundsstyrelse gett Tävlingskommittén i uppdrag att utföra tillsyn av tävlingsverksamheten enligt gällande bestämmelser. Tävlingskommittén har, i ärendet DS2017/001 Speltillstånd Pilevallen A-plan, den 20 april 2017 beslutat att ge speltillstånd för tävlingsspel för rugby i serienivå 1-3. Speltillståndet gäller till och med säsongen 2019. Därefter görs ny prövning av dispensen.

Ny rugbyanläggning

Fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 9 oktober att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta för att ta med ny rugbyanläggning i översiktsplan samt i detaljplanearbetet.

Fritidsnämnden beslutade 2017-02-28 §20 att godkänna handlingsplan för utökning av Pilevalls rugbyplan enligt ritning inom en femårsperiod, 2017-2021. I lokalförsörjningsplanen finns investeringen på 20 miljoner med år 2020.

Inför spelsäsongen år 2021 måste den nya anläggningen, enligt handlingsplanen, vara färdig. Därför måste projektet aktualiseras redan nu. Fösta steget är att den implementeras i översiktsplanen.

Handlingsplan

Fritidsnämnden beslutade 28 februari 2017 att godkänna handlingsplan för utökning av Pilevalls rugbyplan enligt ritning inom en femårsperiod, 2017-2021. Befintlig huvudplan på Pilevallen är inte godkänd enligt Rugbyförbundets reglemente för spel i högsta serien för seniorer. Inlämnande av handlingsplan med tidsatta åtgärder krävs för att ge dispens för de kriterier som inte uppfylls.

Handlingsplan rugby skiss (Bild, 801 kB)

Förslag på utökning av Pilevallen

På fritidsnämndens sammanträde 19 april 2016 beslutades att ge förvaltningschefen i uppdrag att genom serviceförvaltningen beställa en förprojektering och kostnadsberäkning av den föreslagna utökningen av Pilevallen.

I kostnadsförslaget ska beaktas placering av ett nytt klubbhus för Pingvin Rugby Club med ett längre nyttjanderättskontrakt inom befintligt område för att möjliggöra för föreningen att uppföra en ny byggnad.

Karta

Köpinge karta

Klövervallsvägen Trelleborg
55.3753064, 13.1884225

Hjälpte informationen på den här sidan dig?