Maglarps Skyttecentrum

Maglarps Skyttecentrum byggdes 1978 och består av sex skjutbanor; älgbanan, k-pistbanan, långa banan, korthåll, pistol och bågskytte.

Maglarps Skyttecentrum
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Maglarps Skyttecentrum

Bullerdämpning

På fritidsnämndens sammanträde 19 april beslutades att begära pengar från kommunfullmäktige för att därefter ge förvaltningschefen och serviceförvaltningen i uppdrag att sätta igång bullerdämpning av pistolbanorna på Maglarps Skyttecentrum.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?