Fotbollsplaner

Huvudarena för fotboll i Trelleborg är Vångavallen med tre gräsplaner och två konstgräsplaner. I Trelleborgs kommun finns även konstgräsplan på Köpingeskolan, Lillevång-/Vannhögskolan, i Smygehamn och i Anderslöv.

Vångavallen i Trelleborg
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Vångavallen i Trelleborg

Vad händer på fotbollsplanerna?

Dagens bokningar på Vångavallen.

Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade på fotbollsplanerna? Dagens bokningar på fotbollsplanerna. Välj aktuell fotbollsplan och datum.

Öppettider på Vångavallen

Öppettider på Vångavallen 2017  (PDF-dokument, 13 kB)

Vinterplaner 2017

När första snön kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen sköts och varför vissa planer snöröjs snabbt och andra tar längre tid eller inte röjs alls.

Prioriteringar

Idrottsenheten kommer precis som tidigare år att vid behov snöröja vinterplanerna måndag – fredag. Då vi inte har resurser att röja alla planer på en dag tar vi dem i prioriteringsordning. Idrottsenheten har i samråd med fritidsenheten gjort upp ett prioriteringsschema som baseras på planbelastning. Olika planer har olika prioritet beroende på vilken veckodag det är.

Prioriteringsschema (PDF-dokument, 60 kB)

Likt förra vintersäsongen saknas resurser till snöberedskap på helgerna vilket kan leda till att matcher behöver ställas in eller flyttas.

Vid snöfall åligger det föreningen att ta kontakt med tjänstgörande servicearbetare för upplysningar, 0708-817 875. Det är dock upp till respektive lagansvarig att göra bedömningen om man anser att planen är spelbar.

Information kan även finns på förvaltningens hemsida och facebooksida www.trelleborg.se/fritid och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg

Det är av största vikt att föreningarna snarast möjligt meddelar fritidsenheten när träningar/matcher ställs in eller ändras så att rätt planer kan prioriteras och inga planer underhålls i onödan.

Fotbollsplaner och fotbollsföreningar

Kommunen har femton olika fotbollsföreningar. Nio av dessa har ungdomsverksamhet. Totalt i dessa föreningar finns cirka sjuttio ungdomslag, fjorton herrlag och tre damlag. Kommunen har lag i landets näst högsta serie Superettan och ner till lägsta division, division 7.

Kommunen har fjorton anläggningar med fotbollsplaner. Totalt arton 11-mannaplaner varav fem med konstgräs och sjutton ungdomsplaner varav en med konstgräs.

Vångavallen, Köpingeskolan (konstgräs), Lillevång-/Vannhögskolan (konstgräs) Ymorvallen, Albäck, Snarringe, Anderslöv (konstgräs + naturgräs), Klagstorp, Lilla Beddinge, Smygehamn (konstgräs + naturgräs), Gislöv och Gylle. 7-manna grusplan finns på Skegrie skola och Serresjöskolan, dessutom två 7-manna gräsplaner och två 5-manna gräsplaner på Söderslättshallen.

Regler för konstgräs

Föreningar som bedriver verksamhet eller arrangerar match på konstgräsplanen ansvarar för att reglerna efterföljs och att det är rent och snygg på och vid sidan av planen innan området lämnas. Grindarna skall låsas. Fel eller skador som upptäcks på konstgräsplanen ska snarast meddelas kultur- och fritidsförvaltningen på telefon 0410-73 38 59 eller e-post .

Regler för konstgräs (PDF-dokument, 102 kB)

Gräsplanerna på Söderslättshallen

Gräsplanerna på Söderslättshallen är stängda för säsongen oktober - april.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?