Föreningarnas Hus

Kultur- och fritidsförvaltningen hyr ut kanslier och sportlokaler på Föreningarnas Hus på Klörupsvägen 25 i Trelleborg.

Föreningarnas Hus
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Föreningarnas Hus

Hyresgäster

Fritidsnämnden beslutade 2016-05-17, §37 Kontorslokaler på Föreningarnas Hus, att ge förvaltningschefen i uppdrag att säga upp de hyresgäster på Föreningarnas Hus som förhyr kontorslokal och som inte är registrerade i kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister samt följer de riktlinjer och allmänna bestämmelser som gäller för bidragsberättigade föreningar i Trelleborgs kommun.

Fritidsnämnden beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till ett mer effektivt nyttjande av kontorsdelen på Föreningarnas Hus i syfte att inrymma fler föreningar samt öka nyttjandegraden.

Hyresgäster på Föreningarnas Hus

Aktiv Ungdom Trelleborgsförening, Athletic Kraftklubb, Bosniska Kulturföreningen BIH 92, Bridgeklubben Zonen, Daglig Verksamhet LSS, Flugfiskarna Trelleborg, Friskis & Svettis, Hörselskadades Förening, Söderslätts Konstförening, Trelleborg Basket och Trelleborgs Motionsidrottsförening Korpen.

Hjärtstartare

Föreningarnas Hus är utrustad med en hjärtstartare som är placerad vid Friskis & Svettis lokaler.

Karta

Föreningarnas Hus karta

Klörupsvägen 25 Trelleborg
55.3841991, 13.1529561

Hjälpte informationen på den här sidan dig?