Boka idrottsanläggningar

I Trelleborg finns många idrottsanläggningar för olika sporter, både inomhus och utomhus. Föreningar, privatpersoner, skolor, företag och organisationer kan boka tider hos kultur- och fritidsförvaltningen till idrottsaktiviteter i sporthallar och på idrottsarenor.

Fotboll
Foto: Maria Tigerschiöld Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Fotboll

Bokningsförfrågningar

Vilka arrangemang och träningstillfällen är bokade på idrottsanläggningar, hallar och fotbollsplaner i Trelleborg? Vilka lediga tider finns? Här kan du se vad som är bokat på alla idrottsanläggningar, hallar och fotbollsplaner i Trelleborg. Välj aktuellt objekt och datum. Klicka på önskad ledig tid och skicka bokningsförfrågan.

Bokningsansvarig från respektive idrottsförening kan logga in i bokningsschemat för att se sina egna bokningar och göra nya förfrågningar. Prova gärna! Din bokningsförfrågan får automatiskt en köplats och bokningsansvarig återkommer inom ett par dagar med bokningsbekräftelse om förfrågan blir godkänd. Dina inloggningsuppgifter får du från kultur- och fritidsförvaltningen.

Rutiner vid avbokning av lokal

Tider som inte utnyttjas men inte avbokas debiteras påföljdsavgift. Akuta återbud på idrottsplatser och i idrottshallar ska göras direkt till tjänstgörande vaktmästare, telefon 0708-81 78 75.

Personuppgifter

Vid bokning av idrottshallar och idrottsanläggningar ger sökanden samtycke till att Trelleborgs kommun samlar in och lagrar de personuppgifter som lämnas. Mer information finns vid inloggning i bokningsschemat och på bokningsavtal.

Nolltaxa och verksamhetsbidrag

Fritidsnämnden tillämpar nolltaxa för föreningsverksamhet som bedrivs för barn och ungdomar 4-20 år. Tillsammans med de olika verksamhetsbidragen utgör det en stor och viktig del av finansieringen för kommunens ideella föreningars verksamheter. Även funktionshindrades idrottsverksamhet får verksamhetsbidrag.

Icke-idrottsliga evenemang på Söderslättshallen

Fritidsnämnden beslutade 2015-06-09, §57 Användning av Söderslättshallen, att Söderslättshallen inte får bokas till icke-idrottsliga evenemang med undantag för redan existerande årliga arrangemang som får dispens i avvaktan på att dessa kan genomföras i ändamålsenliga lokaler.

Vid varje enskild förfrågan om bokning av arrangemang på Söderslättshallen bedömer kultur- och fritidsförvaltningen huruvida respektive arrangemang har betydande ekonomisk- och / eller profilstärkande dignitet för kommunen.

Samnyttjande av idrottshallar och gymnastiksalar

Fritidsnämnden beslutade 9 december att ge förvaltningen i uppdrag att i samverkan med bildningsförvaltningen utreda huruvida det är möjligt att öppna upp för andra verksamheter under den tid som hittills varit dedikerad skolorna samt att renodla administrationen av bokning/uthyrning till kultur- och fritidsförvaltningen.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?