Fritidsnämndens hundralista

Enligt fritidsnämndens idrotts- och fritidspolitiska mål finns en aktivitetsplan och hundralista med hundra åtgärder kopplade till målen. Följ vår lista under året för att se en del av vad kultur- och fritidsförvaltningen arbetar med!

Hundralistan ska tydliggöra aktiviteter och verksamhet som bedrivs inom fritidsnämndens område.

Fritidsnämndens hundralista (PDF-dokument, 93 kB)

Prioriteringar enligt idrotts- och fritidspolitiska mål

  • Anläggningar och mötesplatser
  • Öppenhet och tillgänglighet
  • Samverkan och utveckling

Respektive prioritering är uppdelad per enhet; Badhuset inklusive Friluftsbadet, Fritidsenheten, Idrottsenheten och Ungdomsenheten. Aktiviteter som ännu inte är påbörjade markeras med rött. Pågående aktiviteter är gulmarkerade och allt som är klart markeras med grönt.

Aktuell hundralista gäller 2017 - 2018. Sista punkten på listan blir att utveckla och arbeta fram en ny hundralista för 2019-2020.

Hundralistan togs fram vid workshop med fritidsnämnden 6 december 2016 och uppdateras efter varje kommande fritidsnämndssammanträde.

Visste du att

Trelleborgs kommun satsar 60 miljoner årligen på föreningar, studieförbund och andra ideella aktörer. Det är vi stolta över!

Samarbete och samverkan är en nyckel till framgång!

Utan våra breda kontaktnät och samarbete med den ideella sektorn, näringsliv och andra aktörer skulle vi inte nå framgångar. Vi samarbetar och samverkar också dagligen med kommunens alla förvaltningar och bolag vilket är en förutsättning för att lyckas.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?