Nöjda idrottsföreningar i samverkan

En enkät har skickats ut till kommunens idrottsföreningar gällande nöjdhet och samverkan. Det är med glädje och stolthet som förvaltningen har tagit del av resultatet.

89% nöjdhet med bemötandet

Hela 84% av de 30 idrottsföreningar som svarade på enkäten rapporterade att de var nöjda eller mycket nöjda med den samverkan som sker med förvaltningen. 89% var nöjda eller mycket nöjda med bemötandet och 81% var nöjda eller mycket nöjda med hur snabbt förvaltningen ger svar.

Synpunkter och kommentarer

Föreningarna har lämnat många positiva synpunkter om samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen och föreningar.

Exempel

  • Vi saknar fortfarande mångfaldsperspektivet - övervägande fokus på barn och unga. Fysisk aktivitet är viktigt hela livet för alla!
  • Skötsel runt planer, gräsytor mm kunde varit mycket bättre. Vi är nöjda med valet av personer som jobbar inom fritid.
  • Vi har en del idéer angående samverkan mellan föreningar och återkommer med detta så småningom.
  • Personalen på kultur- och fritidsförvaltningen är alltid så trevliga och hjälpsamma. Ni finns verkligen till för oss föreningar. Mycket uppskattat!
  • Fortsätt att satsa på föreningslivet.
  • Bra med en årligt återkommande träff föreningar mellan tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen.
  • Vi är nöjda med samverkan, men ridsporten behöver mer faktiskt stöd.
  • Vi behöver fler badmintonbanor.

Fritidsnämndens effektmål är uppfyllt

Ett av fritidsnämndens effektmål i verksamhetsplan 2017 är att fritidsnämnden ska arbeta för stärkt och ökad samverkan med ideell sektor och medborgare i kommunen. Målvärdet 80% är mer än uppfyllt enligt enkätsvaren.

Enkätsvar (PDF-dokument, 41 kB)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?