Framtid och samverkan

Tisdag 19 september klockan 17.30 – 20.00 inbjöds alla fritidsnämndens föreningar i Trelleborg till Parken för möte med tema Framtid och samverkan. Totalt 130 personer var anmälda.

Trelleborg Tillsammans
Foto: http://www.trelleborg.se/ Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Trelleborg Tillsammans

Sammanställning från mötet

Sammanställning från Fritidsforum. (PDF-dokument, 231 kB)

Program

Jörgen Flink, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, hälsar välkomna.

Anna Nordstrandh, ordförande fritidsnämnden, informerar om idrotts- och fritidslivet i kommunen.

Magnus Österman från Palmstadens Innebandyklubb och Andreas Rijpma från Gislövs Idrottsförening inspirerar med berättelser om deras verksamheter, utmaningar och deras framtida satsningar.

Workshop på temat Idrotts- och fritidspolitiska mål.

Trelleborg Tillsammans föreningsrepresentanter berättar om deras erfarenheter och om den lokala överenskommelsen. Föreningar som inte är med i Trelleborg Tillsammans får möjlighet att ansluta sig.

Mingel med möjlighet att träffa tjänstepersoner och politiker, men framförallt andra föreningar.

Anmälan

Anmälan senast den 12 september till kulturfritid@trelleborg.se Meddela eventuella önskemål om specialkost och om du inte vill bli fotograferad. Förvaltningen kommer att fotografera och dokumentera mötet. Vi bjuder på enklare förtäring.

Obligatorisk närvaro för fritidsnämndens bidragsberättigade föreningar. Inbjudan gäller en styrelsemedlem och en aktiv medlem.

Fritidsnämnden och Trelleborg Tillsammans fritidsgrupp kommer att vara närvarande.

Föreningar som erhåller bidrag från fritidsnämnden har närvaroplikt, om föreningen uteblir reduceras verksamhetsbidraget för nästkommande termin. Inbjudan gäller en styrelsemedlem och en aktiv medlem.

Syftet med ett obligatoriskt möte är att fritidsnämnd och förvaltning ska få möjlighet att interagera med kommunens alla föreningar, och på så sätt säkerställa att de insatser som görs svarar till behovet för fler föreningar än de som vanligtvis kommer på möten och samverkar med kommunen. Genom detta obligatoriska möte säkerställer nämnd och förvaltning att alla föreningar får samma information vid samma tidpunkt och det är ett utmärkt tillfälle att interagera med andra föreningar, förvaltning och nämnd.

Fritidsnämndens ordförande kommer att presentera statistik och en nulägesanalys. Två föreningar kommer också att lyftas fram som på olika sätt utvecklats och som är goda exempel och förebilder för andra föreningar i kommunen. Med utgångspunkt i det idrotts- och fritidspolitiska programmet som antogs förra året diskuterar vi hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla Trelleborgs medborgare.

Det kommer finnas möjlighet att ansluta sig till Trelleborg Tillsammans och föreningsrepresentanterna i Fritidsgruppen kommer att informera om hur Er förening kan bli mer aktiv i samverkan med kommunen och andra föreningar.

Mellan klockan 19.30 och 20.00 kommer det även finnas utrymme för mingel.

Välkomna!

Anna Nordstrandh
Fritidsnämndens ordförande

Trelleborg Tillsammans Fritidsgrupp
Susanne Larsson, Trelleborgs Ryttarförening
Mattias Kronvall, Trelleborgs Fotbollsförening
Mats Svensson, Korpen
Sonny Spurr, Föreningsrådet

Hjälpte informationen på den här sidan dig?